کتابهای منتشره شده
کتابهای منتشره سالهای 1390 - 1393
استانداردهای ایمنی غذا
مولفین:‌ دکتر حامد اهری، دکتر عباسعلی مطلبی
سال انتشار: 1390
قیمت: ریال
خلاصه:مجموعه حاضر با نگاه مدیریت در اعمال استانداردها برای تأمین سلامت و ایمنی مواد غذایی تألیف شده است و فراهم کردن غذای سالم از جنبه‌های بهداشتی و شیمیایی و کنترل مواد غذایی براساساستانداردهای بین‌المللی و قوانین مملکتی تأکید شده است.
=================================================================================================================================================
امنیت و مسائل مربوط به کنترل کیفیت در فرآوری آبزیان
عنوان کتاب به زبان اصلی:Safety and quality issues in fish processing
مترجمین:‌ دکتر سهراب معینی، مهندس سهراب معینی، علیرضا عالیشاهی ، سمانه شعبانی
سال انتشار:1390
قیمت: 100000 ریال
خلاصه:
در این کتاب ابتدا دستورالعمل‌های جدید برای اطمینان از سلامتی آّبزیان صید شده و فرآورده‌های تولیدی از صید تا مصرف مانندHACCP ، ‌‍‍‍CCP ،SSOPS و دستورالعمل‌های مرسوم سنتی مورد بحث قرار گرفته‌اند. سپس روشهای نوین آزمایشگاهی مثل تشخیص سریع سم در آبزیان، نقش آنزیم‌ها در سنجش رنگ، مزه و بافت در آبزیان و فرآورد‌های حاصل ، استفاده از اسید لاکتیک در نگهداری فرآورده‌های شیلاتی و ... برای خوانندگان به صورت ساده شرح داده شده است.
=================================================================================================================================================
تأثیر ماهیگیری بر اکوسیستم و جوامع دریایی
عنوان کتاب به زبان اصلی:
The effects of fishing on marine ecosystems and communities
مترجمین:‌ شهرام دادگر، فرهاد کیمرام ، تورج ولی نسب
سال انتشار: 1390
قیمت: 60000 ریال
خلاصه:
این کتاب دو هدف عمده دارد: نخست مقالات مختلف در این زمینه را جمع آوری و تحلیل نموده که زیربنایی برای بررسی تأثیر عمیقتر ماهیگیری خواهد بود و دومین هدف بیان دیدگاه ها در مورد اهمیت نسبی موضوعات مختلفی است که در عرصه وسیع تأثیرات شیلاتی قرار می گیرند.
=================================================================================================================================================
راهنمای عملی تکثیر خیار دریایی شنیHolothuria (Metriatyla)scabra
عنوان کتاب به زبان اصلی:Sandfish Hatchery Techniques
مترجم:‌ مهدی شکوری
سال انتشار: 1390
قیمت: 40000 ریال
خلاصه:
کتاب حاضر ترجمه یکی از معدود منابع علمی پیرامون تکثیر خیار دریایی شنی است که به جمع بندی تجربیات چندین کشور در زمینه تکثیر پرداخته است و نگارش آن به شکلی است که اصول و روشهای کاربردی را به زبانی ساده عرضه می نماید و فرصت بکار گیری فن آوری تکثیر خیار دریایی را در اختیار کارشناسان و سرمایه گذاران قرار می دهد.
=================================================================================================================================================
کاربرد بیوتکنولوژی در بهبود تولید و اصلاح نژاد آبزیان پرورشی
مولفین:‌ مهندس کمیل رزمی ، دکتر مرتضی علیزاده
سال انتشار: 1391
قیمت: 100000 ریال
خلاصه:
مجموعه حاضر مطالب این کتاب با رویکردی ویژه، کاربردهای بیوتکنولوژی شامل کاربرد هورمون‌های طبیعی و سنتتیک، تولید مثل القائی، تولید انواع آبزیان ترانس ژنیک، ایجاد بانک ژن، مدیریت بهداشت و تولید جمعیت‌های مختلف می‌باشد و این قابلیت‌ها نقش مهمی در اصلاح نژاد آبزیان پرورشی و افزایش تولید آن ها در واحد سطح دارند و کاربرد آنها را در صنعت آبزی پروری مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد .
=================================================================================================================================================
مدیریت ذخایر آبزیان
مولف:‌ دکتر نصیر نیامیمندی
سال انتشار: 1391
قیمت: 70000 ریال
خلاصه:
مجموعه حاضر مدیریت ذخایر را به شکل کامل و نه مختص منطقه ای خاص مورد بررسی قرار می دهد . اطلاعات حاصل از گشت های تحقیقاتی و نمونه برداری از مناطق تخلیه صید، تجزیه و تحلیل داده ها و محاسبه پارامترها و کاربرد آنها در مدیریت بر ذخایر توضیح داده شده و تلاش شده است که مدیران ، محققین و دانشجویان به کاربرد اطلاعاتی که از تحقیقات دریایی بدست می آید ، بیشتر آشنا شوند.
=================================================================================================================================================
راهنمای کاربردی مخاطرات ایمنی و بهداشت در امور پژوهشی و آزمایشگاهی
(جلد دوم: آشنایی با مخاطرات تجهیزات آزمایشگاهی و نمونه برداری)
مولفین:‌ دکتر نیما پورنگ، مهندس مهرناز بنی اعمام، دکتر عباسعلی مطلبی
سال انتشار: 1391
قیمت: 80000 ریال
خلاصه:
هدف اصلی از تألیف این کتاب ارائه اطلاعات ایمنی و بهداشت برای پژوهشگران و متخصصینی می باشد که در امور مربوط آبزیان و اکوسیستم های آبی مشغول به کار هستند. در تدوین مطالب کتاب تلاش شده است از منابع علمی متنوع وتصاویر و شکل‌های مرتبط استفاده شود تا ارتقاء دانش ایمنی پرسنل شاغل در آزمایشگاه‌ها با سرعت و سهولت انجام شود.
=================================================================================================================================================
بیولوژی ماهیان زینتی
مولفین:‌ دکتر محمود بهمنی ، مهندس علیرضا حسنعلی پور
سال انتشار: 1392
قیمت: 150000 ریال
خلاصه:
با توجه به اهمیت و تنوع ساختار زیستی ماهیان زینتی، تلاش گردید تا با جمع بندی اطلاعات کاربردی قابل ارائه در این مجموعه مفید از شاخص های اکوبیولوژی این گروه از آبزیان ارزشمند، امکان بهره برداری و دستیابی به الگوهای علمی نگهداری، پرورش، تکثیر و تولید تجاری ماهیان زینتی فراهم گردد.
=================================================================================================================================================
ایمنی شناسی ماهی و سخت پوستان
عنوان کتاب به زبان اصلی:Fish and Shellfish Immunology: An Introduction
مترجمین:‌ دکتر رضا پورغلام، مهندس ابوالفضل مهدوی
سال انتشار: 1392
قیمت: 120000 ریال
خلاصه:
ایمنی شناسی آبزیان روز به روز در حال گسترش بوده و افق‌های بیشتری را در عرصه علوم شیلاتی تسخیر می‌نماید. باتوجه به جایگاه کلیدی ماهیان در درخت تکاملی ونیز توسعه روش‌های پرورش متراکم آبزیان آگاهی بیشتر از چگونگی عملکرد سیستم ایمنی آنها اهمیت ویژه‌ای می یابد که این کتاب به افزایش آگاهی محققان از عملکرد سیستم ایمنی ماهیان و سخت پوستان میپردازد.
=================================================================================================================================================
طراحی نانوزیستگر حسی جهت تشخیص اگزوتوکسین استافیلوکوکوس ارئوس
مولفین:‌ دکتر حامد اهری، دکتر ودود رضویلر، دکتر بهروز اکبری، دکتر عباسعلی مطلبی
سال انتشار: 1392
قیمت: 100000 ریال
خلاصه:
با توجه به رشد روزافزون جمعیت صنعتی شدن سیر تکاملی حیات بشر دیگر با استفاده از روشهای سنتی قادر به تشخیص سموم تولید شده در مواد غذایی نمی باشیم لذا با پیشرفت تکنولوژی نانو، طراحی سنسورهای انتخابی و هوشمند یکی از بزرگترین انقلاب های صنعت کنترل کیفی مواد غذایی می باشد که در زمان معادل چند دقیقه و با دقتی بسیار بالا می تواند تشخیص جرم و توکسین باکتری را انجام دهد. این مجموعه به روند چگونگی انجام کار با استفاده از این سنسورها پرداخته است.
=================================================================================================================================================
روش های آزمایشگاهی بافت شناسی آبزیان
مولفین:‌ دکتر عیسی شریف پور، مهندس علی حلاجیان، مهندس رضوان اله کاظمی
سال انتشار: 1393
قیمت: 160000 ریال
خلاصه:
با توجه به گشایش رشته تخصصی کلینیکال پاتولوژی، وجود رشته های کارشناسی و کاردانی علوم آزمایشگاهی و بهداشت آبزیان و نیز با توجه به تاسیس روزافزون آزمایشگاه ها، ضرورت جمع آوری و تدوین روش های کاربردی آزمایشگاه بافت شناسی آبزیان از منابع مختلف و تجربیات کاری محسوس می باشد. لذا، این مجموعه، دستورالعمل های گردآوری شده بافت شناسی آزمایشگاهی آبزیان را برای استفاده دانشجویان، کارشناسان و محققین رشته های مرتبط ارائه می نماید تا بستر لازم برای انجام تحقیقات علمی و کاربردی بیشتر در حوزه بافت شناسی فراهم آید.
=================================================================================================================================================
مبانی فیزیولوژی و اندوکرینولوژی ماهی
مولف:‌ دکتر همایون حسین زاده صحافی
سال انتشار: 1393
قیمت: 180000 ریال
خلاصه:
استعدادهای بالقوه و بالفعل در اقصی نقاط کشور و در اختیار بودن نیروهای متخصص و متفکر و حضور اندیشمندان و محققین در زمینه فیزیولوژی آبزیان فرصت و شرایطی را فراهم نموده است که در حوزه بکارگیری علوم فیزیولوژی و فارماکولوژی در تکثیر و پرورش آبزیان و نیز مدیریت بر ذخایر دریایی گامهای بلندی برداشته شود. با این وجود، منابع علمی در زمینه فیزیولوژی و آندوکرینولوژی آبزیان و بویژه ماهی و بصورت جامع در اختیار نبوده و امید است این اثر بتواند خلاء موجود را مرتفع ساخته و استادان محترم دانشگاهها، دانشجویان عزیز، کارشناسان و تولیدکنندگان گرامی بهره‌برداری لازم از این مجموعه داشته باشند.
=================================================================================================================================================
کوسه ماهی های خلیج فارس و دریای عمان (مورفولوژی، آناتومی، فیزیولوژی و رفتارشناسی)
مولف:‌ دکتر همایون حسین زاده صحافی
سال انتشار: 1393
قیمت: 120000 ریال
خلاصه:
مباحث این اثر عمدتا بر محور های شناخت و درک خصوصیات عمومی و اختصاصی کوسه ماهی ها و نیز شناخت ویژگی های زیستی و فیزیولوژیک نظیر ساختمان بدن وتنوع شکل ، تغذیه ، تولید مثل، تنفس ، حواس و رفتار و عملکرد این اندام ها استوار گردیده است. در عین حال موضوعاتی نظیر تنوع گونه ای ، پراکندگی جغرافیایی و کار برد های این گروه از آبزیان در کنار آمار صید جهانی از دیگر موضوعات مورد توجه در این مجموعه بوده و در کنار توضیحات مبسوط به ارائه برخی از تصاویر گونه های خلیج فارس و دریای عمان و نیز تصاویر کالبد شناسی پرداخته شده است.
کتابهای منتشره سالهای 1373 - 1389
1. بررسی تکمیلی سیستماتیک و انتشار نرمتنان سواحل ایرانی خلیج‌فارس
مولف: مهدی تجلی‌پور
سال انتشار:1373
قیمت: 5800 ریال
خلاصه:
این کتاب به شرح ویژگیهای نرم‌تنان سواحل ایرانی خلیج‌فارس و سواحل بعضی از جزایر در خلیج‌فارس پرداخته است. مطالب کتاب نتایج پژوهش انجام شده و بخشی از مطالب تز دکتری شادروان مرحوم دکتر تجلی‌پور است که با همکاری موسسه تدوین و به چاپ رسیده است.
=============================================================================================================================================================
2. اکولوژی دریای خزر
مترجم: ابوالقاسم شریعتی
سال انتشار: 1379
قیمت:‌ 12000 ریال
خلاصه:
اطلاعات مشروحی در ارتباط با اکولوژی (ارتباط موجودات گیاهی و جانوری نسبت به اعماق ٬ نور ٬ دمای آب ٬ شوری و ...) و ذخایر بیولوژیک دریای خزر ارائه گردیده و به نقش منفی وجود آلودگیهایی مانند آلودگی نفتی و فرآورده‌های آن و سموم کشاورزی اشاره شده است.
================================================================================================================================================
3. اصول ارزیابی ذخایر آبزیان
مولف:‌ افشین پارسامنش
سال انتشار: 1379
قیمت:‌ 13000 ریال
خلاصه:
شامل مجموعه اطلاعات تالیف شده از چندین کتاب مرجع ارزیابی ذخایر است و در خصوص مفاهیم ذخیره٬ اهداف ارزیابی ذخایر ٬ فاکتورهای رشد ٬ مرگ و میر و اصول مدیریت بر ذخایر اطلاعات جامعی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.
=================================================================================================================================================
4. غذا و تغذیه ماهی و میگو
مترجمین: عباس متین‌فر ٬ شهرام دادگر
سال انتشار: 1379
قیمت: 12000 ریال
خلاصه:
دستوالعملی ساده جهت راهنمایی پرورش دهندگان و علاقه‌مندان در انتخاب٬ تولید٬ نگهداری و استفاده از خوراک در آبزی‌پروری می‌باشد که بر تغذیه ماهیان انگشت‌قد و پست‌لارو میگو تا رسیدن به اندازه بازاری تاکید دارد. تغذیه٬ ترکیبات غذا٬ جداول مربوط به ترکیب غذایی٬ نحوه ساخت غذا٬ ماشین‌آلات موردنیاز٬ بررسی نیازهای غذایی آبزیان مختلف٬ نحوه نگهداری غذا٬ مقدار و نحوه غذادهی٬ چگونگی استفاده از تجربیات ونتایج غذادهی٬ نحوه تامین غذا یا فروش آن به همراه عکسها و 18 ضمیمه کاربردی و مفید٬ از عمده مطالب این کتاب می‌باشد.
=================================================================================================================================================
5. باکتریها ٬ جلبکها ٬ قارچها و بی‌مهرگان آب شیرین
مولف: عباس اسماعیلی‌ساری
سال انتشار: 1379
قیمت: 22000 ریال
خلاصه:
ویژگیهای فردی بخشی از میکروارگانیزمهای غالب آب شیرین شامل باکتریها ٬ جلبکها و بی‌مهرگان را که به صورت مختصر و با تصاویر ارائه شده است که به حالت شناور یا روی سایر مواد در میحطهای آبی دیده می‌شوند. نظر به اهمیت این ارگانیزمها در زنجیره حیات و بویژه در تغذیه ماهیان ٬ علاوه بر روش تهیه نمونه و محیط کشت آزمایشگاهی ٬ روش کشت انبوه جلبک ٬ تهیه نمونه و محیطهای کشت استاندارد جهت علاقه‌مندان تدوین گردیده است.
================================================================================================================================================
6. اطلس بی‌مهرگان دریای خزر
مترجمین: لودمیلاد دلیناد ٬ فضه نظری
سال انتشار: 1379
قیمت: 27000 ریال
خلاصه:
به شرح اجمالی از آبزیان دریای خزر از جمله اسفنجها٬ کیسه‌تنان٬ ناقوسیان٬ بندپایان٬ نرم‌تنان٬ خزه‌سانان، کرمهای پهن٬ گرد و حلقوی ارائه پرداخته شده است که مورد تغذیه بسیاری از ماهیان است. این کتاب راهنمای مناسبی جهت اسکان آگاهانه گونه‌های جدید٬ مراقبت از وضعیت فون غذایی٬ جلوگیری از نفوذ گونه‌های نامرغوب و مضر و مطالعه در مورد تغذیه ماهیان می‌باشد.
=================================================================================================================================================
7. مبانی مدیریت کیفی آب در آبزی‌پروری
مولف: عباس اسماعیلی‌ساری
سال انتشار: 1379
قیمت: 12000 ریال
خلاصه:
به شرح کنترل عوامل مختلف شیمیایی و بیولوژیک جهت افزایش بهره‌وری در محیطهای آبی بویژه در استخرهای پرورش ماهی از طریق کاهش ضایعات و افزایش پتانسیل تولید اولیه و اطلاعات پایه موردنیاز در صنعت آبزی‌پروری٬ به کمک موجودات شاخص زیست‌محیطی، شیوه کنترل کیفی آبها از دیدگاه آلودگی با استفاده از روش بیولوژیک از عمده مطالب کتاب است.
================================================================================================================================================
8. کاربرد فیزیولوژی ماهی در آبزی‌پروری
مترجمین:‌ فرحناز حیدرپور ٬ محمود بهمنی
سال انتشار: 1380
قیمت: 7000 ریال
خلاصه:
حاوی اطلاعات ارزنده‌ای در زمینه‌های گوناگون فیزیولوژی ماهیان می‌باشد. در فصول مختلف کتاب نقش عملی فرآیندهای فیزیولوژیک شرح داده شده است. در این مجموعه ٬ مسائل اساسی از چشم‌اندازهای نوین فیزیولوژی ماهی در توسعه آبزی‌پروری مطرح گردیده است.
=================================================================================================================================================
9. بیولوژی کپور علفخوار
مترجم: فرهاد امینی
سال انتشار: 1380
قیمت: 7000 ریال
خلاصه:
در کتاب مذکور خصوصیات بیولوژیک کپور علفخوار پرداخته شده است که یکی از ماهیان مهم پرورشی و کنترل‌کننده بیولوژیک گیاهان عالی آبزی است.
=================================================================================================================================================
10. بازسازی ذخایر تاسماهیان در حوضه‌های دریای خزر و آزوف – دریای سیاه
مترجم: فضه نظری
سال انتشار: 1380
قیمت: 11000 ریال
خلاصه:
در این کتاب مشکلات بازسازی ذخایر طبیعی ٬ مسائل مربوط به تکثیر و پرورش مصنوعی٬ تکمیل تکنیکهای زیستی و تحقیقات ژنتیکی تاسماهیان مورد بررسی قرار گرفته است.
=================================================================================================================================================
11. منابع زنده دریای خزر
مترجم: سهراب رضوانی‌گیل‌کلائی
سال انتشار: 1380
قیمت: 13000 ریال
خلاصه:
کتاب مزبور حاوی اطلاعات مفیدی از ذخایر منابع زنده دریای خزر بویژه گونه‌های اقتصادی و تجاری و مهمتر از همه ٬ گونه‌های ماهیان خاویاری ٬ تکمیل نقصان اطلاعات در خصوص منابع مناطق ساحلی آبهای ایران و اقدامات شیلات ایران در بازسازی ذخایر گونه‌های آبزیان می‌باشد.
=================================================================================================================================================
12. روشهای نوین در پرورش ماهی قزل‌آلای ‌رنگین‌کمان
مولف: علی فرزانفر
سال انتشار: 1380
قیمت: 12000 ریال
خلاصه:
در این مجموعه با توجه به مسئله کمبود آب و مشکل تامین پروتئین کشور ٬ جدیدترین روشهای متداول پرورش ماهی در جهان در قالب سه طرح مفید معرفی گردیده است. در کتاب حاضر شرح مجملی از چگونگی پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در قفس٬ بکارگیری سیستمهای مداربسته پرورش ماهی قزل‌آلا در مزارع شالیزار برنج ارائه گردیده است.
=================================================================================================================================================
13. پرورش ماهی کپور و سایر ماهیان پرورشی
مترجمین: مهدی کریم‌نژاد ٬ حسین خارا
سال انتشار: 1380 ،
قیمت: 15000 ریال
خلاصه:
مطالب این کتاب به عنوان اصول اولیه ٬ مورد استفاده کارشناسان در امر صنعت پرورش ماهی است. محتوای این کتاب در زمینه اصول و کاربرد عملی پرورش ماهی در استخر می‌باشد.
=================================================================================================================================================
14. مبانی علوم دریایی
مترجم: جلال ولی‌الهی
سال انتشار: 1381
قیمت: 18000 ریال
خلاصه:
این کتاب به عنوان یک مطلب مقدماتی برای محققین و کارشناسان تهیه شده است و می‌تواند راهنمای مناسبی برای آغازکنندگان مطالعه علوم دریایی باشد. در این کتاب مثال‌های زیادی از تصاویر و طرحهای مرتبط با دریاهای مختلف آورده شده است.
=================================================================================================================================================
15. شانه‌دارMnemiopsis leidyiدر دریای سیاه و خزر و اثرات ناشی از ورود آن
مترجم: قربانعلی امانی‌عبدالملکی
سال انتشار: 1381
قیمت: 15000 ریال
خلاصه:
حاوی اطلاعات ارزنده‌ای درباره بیولوژی و اکولوژی شانه‌دار دریای خزر و آثار مخرب این گونه بر ذخایر و منابع شگ‌ماهیان ٬ ماهی کیلکا ٬ کفال ماهیان و ماهیان خاویاری نگاشته شده است و روشهایی را به منظور نجات اکوسیستم دریای خزر از هجوم شانه‌دار ٬ به محققین کشورهای ساحلی دریای خزر ارائه داده است.
=================================================================================================================================================
16. آرتمیا (میگوی آب شور)
مولف: محمود حافظیه
سال انتشار: 1382
قیمت: 23000 ریال
خلاصه:
در کتاب مذکور اطلاعات مفیدی در زمینه شناخت علمی رفتارهای بیولوژیک آرتمیا ارائه می‌کند که بر این اساس می‌توان ‌در تکثیر و پرورش و بهره‌برداری از منابع آبهای شور داخلی و استخرهای تکثیر و پرورش بهره‌برداری نمود.
=================================================================================================================================================
17. استاندارد وزن و سن بچه ماهیان خاویاری به منظور رهاسازی
مترجم: قربانعلی امانی‌عبدالملکی
سال انتشار: 1382
قیمت: 14000 ریال
خلاصه:
مطالب این کتاب شامل مجموعه اطلاعات تحقیقات شیلاتی پیرامون بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری و استخوانی دریای خزر از طریق تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه ماهیان می‌باشد. همچنین این کتاب حاوی اطلاعات لازم در زمنیه رعایت اصول علمی بویژه معیارها و شاخصهای فیزیولوژیک٬ بیولوژیک و اکولوژیک در امر پرورش و رهاسازی است که موجب افزایش ضریب بازماندگی و برگشت می‌شود.
=================================================================================================================================================
18. کنترل کیفیت ماهی
مترجم: حمیدرضا راستگوی‌فهیم
سال انتشار: 1382
قیمت: 18000 ریال
خلاصه:
اطلاعات ارزنده‌ای در زمینه معنای کیفیت ماهیها ٬ جنبه‌های گوناگون کیفیت، روشهای متنوع تغییر کیفیت ماهیها و تولیدات آن ٬ عوامل موثر در این تغییرات و چگونگی کنترل آنها ٬ اهداف سازمانی و سیستماتیک قابل استفاده به منظور دستیابی مصرف‌کننده به بهترین و مطمئن‌ترین تولیدات غذایی ماهیها به رشته تحریر درآمده است.
=================================================================================================================================================
19. تولیدمثل ماهیان
مترجمین: عیسی کمالی ٬ تورج ولی‌نسب
سال انتشار: 1382
قیمت: 14000 ریال
خلاصه:
به تلاش در جهت تامین نیاز عمومی برای درک و شناخت تولیدمثل ماهیان استخوانی مناطق کوهپایه‌ای می‌باشد و خلاصه‌ای از نتایج کاربرد تکنیکهای بافت‌شناسی، شیمی بافت و ریخت‌شناسی در فرآیندهای رشد، اشاره شده است که به تفسیر بهتر سیر تکاملی سلولهای جنسی٬ رسیدگی و بلوغ جنسی کمک می‌نماید.
=================================================================================================================================================
20. تجزیه و تحلیل‌های لیمنولوژیک
مترجم: جلال ولی‌الهی
سال انتشار: 1382
قیمت: 33000 ریال
خلاصه:
دامنه وسیعی از مسائل مربوط به آبهای جاری و راکد ٬ نیاز به درک متغیرهای فیزیکی و شیمیایی و آزمایشهای ارائه شده درباره اجزای فیزیکی دریاچه‌ها و رودخانه‌ها ٬ مواد مغذی معدنی و مواد آلی از مطالب کتاب می‌باشد و هر فصل شامل مقدمه‌ای از یک موضوع لیمنولوژیک و شرح مختصری در ارتباط آن با لیمنولوژی و اهمیت آن است.
=================================================================================================================================================
21. دستورالعمل پرورش گراسیلاریا(Gracilaria) و فرآورده‌های علفهای دریایی در چین
مترجم: محمدرضا حسینی
سال انتشار: 1383
قیمت: 13000 ریال
خلاصه:
کتاب به دستورالعمل پیرامون کشت گیاه گراسیلاریا و سایر علفهای دریایی ، عمل‌آوری و فرآوری علفهای دریایی و همچنین کیفیت عمل‌آوری و صنعت کاربرد آگار و کاراگینان اشاره شده است. کتاب مزبور از انشتارات سازمان فائو است که می‌تواند مورد استفاده محققین در زمینه جلبک‌های دریایی سواحل خلیج فارس و دریای عمان که اخیراً بدان توجه شده است، قرار گیرد.
=================================================================================================================================================
22. راهنمای علمی و عملی برای ماهیگیران
مترجمین: علی‌اصغر خانی‌پور ٬ باقر امینیان‌فتیده
سال انتشار: 1383
قیمت: 21000 ریال
خلاصه:
این کتاب پیرامون راهنمایی علمی و عملی برای ماهیگیران به منظور استفاده‌های میدانی می‌باشد و حاوی اطلاعات ضروری درباره نحوه انتخاب و بکارگیری انواع مواد و تجهیزات ضروری برای ماهیگیران در صید تجاری است.
=================================================================================================================================================
23. بوم‌شناسی ماهیان
مترجم: عباسلعی استکی ،سال انتشار: 1383 ،قیمت: 22000 ریال
خلاصه:
بوم‌شناسی توصیفی ماهیان (چگونگی استفاده از محیط زندگی ٬ تاثیر متقابل گونه‌ها٬ مهاجرت ٬ تغذیه ٬ پویایی جمعیت ٬ نحوه تولیدمثل در ارتباط با نوع محیط زندگی) از موضوعات مهم کتاب است.
=================================================================================================================================================
24. ویژه‌نامه اولین سمپوزیوم ملی ماهیان خاویاری
تدوین:‌ موسسه تحقیقات شیلات ایران
سال انتشار: 1383
قیمت: 15000 ریال
خلاصه:
اولین سمپوزیوم ملی ماهیان خاویاری به عنوان گامی بلند در جهت تخصصی نمودن موضوعات علمی٬ کیفی نمودن فعالیتهای پژوهشی در زمینه علوم شیلاتی و در مسیر توسعه پایدار تاسماهیان برگزار شد. در این مجموعه ٬ مقالات و سخنرانیهای ارائه شده در سمپوزیوم با موضوعات: ارزیابی ذخایر ٬ تجارت عمل‌آوری و اقتصاد ٬ بیولوژی و اکولوژی ٬ بهداشت و بیماریها ٬ فیزیولوژی و بیوشیمی ٬ ژنتیک و اصلاح نژاد و تکثیر وپرورش تاسماهیان آورده شده است.
=================================================================================================================================================
25. غذا و تغذیه ماهی و میگوی پرورشی
مترجم:‌ نائره بشارتی
سال انتشار: 1384
قیمت: 18000 ریال
خلاصه:
در این کتاب به طور خلاصه به ساختار و عملکرد بیولوژیک مواد مغذی اساسی ار جمله پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه ،‌لیپیدها، هیدارتهای کربن، ویتامین‌ها، مواد معدنی و همچنین نیاز کمی رژیم غذایی ماهی و میگو اشاره و پیشنهادهایی برای سطوح مواد غذایی در رژیم کامل غذایی ماهیهای گوشتخوار، همه‌چیزخوار و گونه‌های میگو ارائه شده است.
=================================================================================================================================================
26. مقدمه‌ای بر آمار حیاتی
مولف:‌ مهدی یوسفیان
سال انتشار: 1384
قیمت: 21000 ریال
خلاصه:
حاوی مطالب و طرحهای آماری که موردنیاز پژوهشگران علوم شیلاتی و دانشجویان رشته‌های مختلف شیلات در انجام تحقیق و اجرای پروژه‌هاست آورده شده است.
=================================================================================================================================================
27. تکثیر و پرورش آزاد ماهیان
مولف:‌ علی فرزانفر
سال انتشار: 1384
قیمت: 20000 ریال
خلاصه:
مطالب مفیدی پیرامون زیست‌شناسی آزادماهیان ایران، نیازهای زیست محیطی، غذا و تغذیه، فعالیتهای جانبی ، مولدین، فنون تکثیر و پرواربندی، اصول مهندسی، طراحی استخرها و سیستم‌های مداربسته پرورش آزادماهیان تدوین شده است.
=================================================================================================================================================
28. دستورالعمل تکثیر مصنوعی کفال خاکستری
مترجمین:‌ کوروش امینی، سیدامین میرهاشمی‌رستمی‌، مریم جرجانی
سال انتشار: 1385
قیمت: 22000 ریال
خلاصه:
به تهیه دستورالعمل ، ایجاد یک راهنمای عملی برای تولید بچه ماهی نورس کفال خاکستری در مراکز تکثیر و نیز اطلاعات پایه‌ای به منظور تطابق با خصوصیات ویژه مراکز تکثیر پرداخته شده است.
=================================================================================================================================================
29. فهرست اسامی انگل‌های ماهیان ایران
مولفین:‌ جمیله پازوکی – محمود معصومیان – ندا جعفری
سال انتشار: 1385
قیمت: 22000 ریال
خلاصه:
کتاب شامل فهرست انگل‌های مختلفی از ماهیان حوضه‌های آبریز سارماتیان، مزوپوتامیه و اورینتال بوده و به صورت یک مجموعه تنظیم شده است. جداول مندرج طبق اسامی خانواده ماهیان تهیه و میتوان به رده‌ها و شاخه‌های آلوده‌کننده هر ماهی بترتیب حروف الفبا مراجعه نمود. در مورد آلودگی نیز نام علمی و فارسی ماهی، نام علمی انگل ، اندام آلوده ،‌محل صید و شماره منبع مذکور نیز در انتهای کتاب قید شده است.
=================================================================================================================================================
30. واژه‌نامه شیلاتی و علوم دریایی
مولفین:‌محمدرضا بنازاده ماهانی – حسین عمادی
سال انتشار: 1385
قیمت: 40000 ریال
خلاصه:
اگرچه قبلاً پیرامون تهیه فرهنگ لغات و گردآوری واژه‌های شیلاتی ، ناوبری و علوم دریایی تألیفاتی تهیه شده است ولی مطالب کتاب واژه‌نامه شیلاتی پاسخگوی نسبی بخشی از نیازهای اساتید دانشگاه ، محققین، کارشناسان و دانشجویان و بهره‌برداران علاقمند به صنعت شیلات می‌باشد. کتاب واژه‌نامه شیلاتی و علوم دریایی حاوی هشت هزار واژه می‌باشد.
=================================================================================================================================================
31. تاریخچه و فعالیت صید و صیادی شیلاتدر شمال کشور
مولف:‌ عبداله ملت‌‌پرست
سال انتشار: 1385
قیمت: 20000 ریال
خلاصه:
بخش‌های از این کتاب شامل: بهره برداری از شیلات دریای مازندران توسط وارثین لیانازوف - صیادی در آبهای خزر جنوبی در منطقه اجاره‌ای کمپانی وارثین لیانازوف - پروانه صید - توضیحاتی درباره ماهیان حلال و حرام و … می‌باشد و حاوی اطلاعات جالبی از گذشته شیلات ایران و حاوی اسنادی در مورد عقد قراردادها و مکاتبات آن زمان می‌باشد.
=================================================================================================================================================
32. بکارگیری ارزیابی احتمال خطر در صنایع شیلاتی
مترجمین:‌ محمودرضا اکبریان، عباسعلی مطلبی
سال انتشار: 1386
قیمت: 35000 ریال
خلاصه:
مطالب کتاب یکی از معدود مطالبی است که در خصوص ارزیابی احتمال خطر در مواد غذایی و اولین کتاب تخصصی در زمینه ارزیابی احتمال خطر در صنایع شیلاتی می‌باشد که توانسته است با زبانی شیوا و با استفاده از آخرین منابع علمی موجود، ضمن معرفی اصول ارزیابی احتمال خطر، مراحل بکارگیری آن را با استفاده از مثال‌های عینی برای خوانندگان شرح دهد.
=================================================================================================================================================
33. معرفی و انتقال میگوی سفید غربیPenaeus vannamei و میگوی آبیPenaeusstylirostris به آسیا و اقیانوسیه
مترجمین:‌ غلامعباس زرشناس، محمدخلیل پذیر
سال انتشار: 1386
قیمت: 12000 ریال
خلاصه:
مطالب کتاب دربرگیرنده تجربیات کشورهای واردکننده میگوی وانامی به عنوان یک گونه مکمل گونه بومی است که مشروط به رعایت استانداردهای قرنطینه‌ای جهت پرورش در ایران است.
=================================================================================================================================================
34. مدیریت بهداشتی و حفظ امنیت زیستی کارگاههای تکثیر میگوی پاسفید غربیPenaeus vannamei در آمریکای لاتین
مترجمین:‌ پرویز زارع، پرستو پورعاشوری
سال انتشار: 1385
قیمت: 12000 ریال
خلاصه:
مطالب کتاب چراغ راه مدیریت و حفظ امنیت زیستی مراکز تکثیر میگوی پاسفید غربی بوده و برای بهبود سلامتی و کیفیت پست‌لاروهای این گونه دستاوردی اصولی و مناسب می‌باشد.
=================================================================================================================================================
35. روشهای تشخیص بیماریهای میگو
مولف:‌ محمد افشارنسب
سال انتشار: 1386
قیمت: 30000 ریال
خلاصه:
شناخت بیماریهای میگو که نه تنها انجام پاره­ای از آزمایشها را در مزارع معرفی می­نماید، بلکه چگونگی انجام سایر روشها در آزمایشگاه را نیز توضیح می­دهد. مطالب کتاب مشتمل بر هشت بخش است از جمله آزمایش نمونه­های مشکوک و بیان علائم ظاهری بیماریها، آزمایشهای بیوپسی و روشهای آزمایشگاهی، تهیه لامهای میکروسکوپی، روشهای تشخیص و کشت باکتریها و تشخیص و کشت قارچها، روش آسیب شناسی به روش میکروسکوپ الکترونی، روشهای بیولوژی مولکولی در تشخیص بیماریهای میگو می باشد.
=================================================================================================================================================
36. بیماریهای ویروسی میگو
مولف:‌ محمد افشارنسب
سال انتشار:1386 ،
قیمت: 30000 ریال
خلاصه:
مجموعه حاضر به اهمیت توجه به بیماریهای میگو و اثر آن در تولید ، آناتومی و مرفولوژی میگو ، معرفی مهمترین بیماریهای ویروسی مبگو پرداخته و راههای پیشگیری و کنترل این بیماریها را ارائه کرده است .
=================================================================================================================================================
37. غذای زنده‌، استراتژی آبزی‌پروری
مولفین:‌ محمود حافظیه – حمیرا حسین‌پور
سال انتشار: 1386
قیمت: 30000 ریال
خلاصه:
در صنایع آبزی پروری، تکثیر و پرورش آبزیان دریایی همچون ماهی و میگو، غذاهای زنده به عنوان عامل اصلی نقش خود را ایفا می‌نماید، با افزایش تولید افق جدیدی از گونه های اقتصادی که به جرگه گونه های با قابلیت تکثیر و پرورش در‌آمده‌اند یا گونه هایی که نیاز به بازسازی ذخایر دارند و در خطر نابودی قرار دارند، ایجاد شده است.
=================================================================================================================================================
38. تعیین سن در آبزیان
مولف:‌ فرخ‌ پرافکنده‌حقیقی
سال انتشار: 1387
قیمت: 25000 ریال
خلاصه:
مطالب این کتاب به اهمیت تعیین سن صحیح آبزیان اشاره دارد و سعی شده است تا حد امکان سن ماهی با بیش از یک روش تعیین کند تا با مقایسه آنها ، بهترین شیوه انتخاب و از خطا و اشتباه در برآورد دقیق سن پرهیز تا منتج به اعمال مدیریت گردد.
=================================================================================================================================================
39. پیامدهای اخلاقی در شیلات
مترجم:‌ حمیدرضا علیزاده ثابت
سال انتشار: 1387
قیمت: 15000 ریال
خلاصه:
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO) به منظور توجه به موضوع اخلاق در زمینه غذا و کشاورزی با تأکید ویژه به آبزیان راههایی را پیشنهاد می‌نماید که برای اجرایی کردن اصول اخلاقی در زمینه شیلات و اکوسیستم‌ها در سطح بین‌المللی توافق شده است. همچنین در زمینه رویکرد اخلاقی پیرامون شیلات و ماهیگیری و اثرات مدیریت شیلاتی و بر شرایط زندگی مردم توجه شده است و مثالهای ملموس و مطالعات آورده است.
=================================================================================================================================================
40. ویتامین«ث» در آبزیان
مترجمین:‌ سعید زاهدی، حجت‌اله ذوالفقاری، محمودرضا اویسی‌پور
سال انتشار: 1387
قیمت: 45000 ریال
خلاصه:
کتاب حاضر به نیاز مطالعه دقیق ویتامین ث در آبزی‌پروری پاسخ می‌گوید و اطلاعات مفیدی را در زمینه نیازمندی‌ گونه‌ها و رده‌های سنی ماهیان مختلف ارائه می‌کند . این کتاب تلفیقی از تحقیقات مناسب تغذیه‌ای و راهنمایی‌های عملی برای پرورش‌دهندگان است.
=================================================================================================================================================
41. آبزی‌پروری و محیط زیست
مترجم:‌ مرتضی علیزاده
سال انتشار: 1387
قیمت: 30000 ریال
خلاصه:
آبزی‌پروری که زمانی به علت استفاده از سیستم های پرورش توام سنتی به عنوان یک فعالیت زیست‌محیطی در نظر گرفته می شد، در حال حاضر یکی از منابع آلاینده محیطهای آبی و عامل تخریب مناطق مردابی محسوب می شود. مسائلی از قبیل بازسازی ذخایر و توسعه شیلاتی بر اساس آبزی پروری روز بروز اهمیت بیشتری می‌یابد. دستورالعمل نحوه انتخاب محیط های آبی و ذخایری که بایستی بازسازی شوند نیز مورد بررسی قرار گرفته است و تمایزی را بین نحوه برخورد با مشکلات زیست محیطی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه قائل نشده است.
=================================================================================================================================================
42. انرژی زیستی در ماهیان
مترجم:‌ شهلا جمیلی
سال انتشار: 1387
قیمت: 40000 ریال
خلاصه:
در این کتاب اصول تغذیه، انرژی و فیزیولوژی تغذیه به طور خلاصه و با جزئیات برای محققین علم تغذیه ماهی، پرورش دهندگان، اساتید و دانشجویان ارائه شده است. اصول تغذیه‌ای برای انجام فرآیند با توجه به نیاز ماهی به غذاهای پروتئینی و غیره براساس فاکتور بیوشیمیایی بدن ارائه شده است و نیازهای ماهی را به چربی موجود در غذا در حد معین و قابل بررسی عنوان کرده است.
=================================================================================================================================================
43. استانداردهای بین‌المللی و مدیریت ایمنی غذا
تدوین‌کنندگان:‌ حامد اهری ، عباسعلی مطلبی و همکاران
سال انتشار: 1388
قیمت: 48000 ریال
خلاصه:
این مجموعه حاوی مطالب کاربردی در بهداشت مواد غذایی و صنایع غذایی است و به شناخت آلودگی‌های گوناگون فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک مواد غذایی پرداخته که به طور گسترده‌ای سلامت مصرف‌کننده را تهدید می‌نماید و همچنین راه‌حل‌های بنیادی جهت جلوگیری از بروز مخاطرات در این کتاب آورده شده است.
=================================================================================================================================================
44. ماهی سفید، جواهر دریای خزر (نسخه فارسی)
مولفین:‌ علی‌اصغر خانی‌پور –علیرضا ولی‌پور
سال انتشار: 1388
قیمت: 40000 ریال
خلاصه:
عوامل محدود کننده ذخایر ماهی سفید مانند صید غیراصولی،‌تهدید مکان‌های تخمریزی طبیعی، اقدام به تحقیق در زمینه حفظ بانک ژنی و ذخایر اصلی ماهی سفید و ایجاد شرایط بهره‌برداری پایدار و معرفی این ماهی به صنعت آبزی‌پروری کشور شده است.
=================================================================================================================================================
45. ماهی سفید ، جواهر دریای خزر (نسخه انگلیسی)
مولفین:‌ علیرضا ولی‌پور –علی‌اصغر خانی‌پور
سال انتشار: 1388
قیمت: 40000 ریال
خلاصه:
مجموعه حاضر در راستای عوامل محدود کننده ذخایر ماهی سفید مانند صید بی‌رویه ، انهدام مکان‌های تخمریزی طبیعی ، به معرفی تحقیق گسترده در زمینه حفظ بانک ژنی و ذخایر اصلی ماهی سفید و ایجاد شرایط بهره‌برداری پایدار و معرفی این ماهی به صنعت آبزی‌پروری کشور پرداخته است.
======================================================================================================================================================
46. ادوات صید و تکنولوژی صید ماهی
مترجم:‌ علی‌اصغر خانی‌پور
سال انتشار: 1388
قیمت: 40000 ریال
خلاصه:
در این مجموعه برای اولین بار مسائل مبانی تئوری ساخت و بهره‌برداری از ادوات صید، تجزیه و تحلیل رفتار و پراکنش آبزیان مورد صید، اصول عملیاتی ،‌کیفیت، دوام، کاربری، فرسایش و بازدهی شیلاتی ادوات صید مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌ است.
=================================================================================================================================================
47. مبانی ژنتیک آبزیان
مولف:‌ مهدی یوسفیان
سال انتشار: 1388
قیمت: 30000 ریال
خلاصه:
مبانی علم ژنتیک و تازه‌های این علم با گرایش و اهمیت مباحث ژنتیکی در زمینه آبزیان که از وجوه مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند از جمله مطالب کتاب است که می‌تواند مورد استفاده متخصصین به این علوم قرار گیرد.
=================================================================================================================================================
48. سازمان‌های بین‌المللی و شیلات
تدوین‌کنندگان:‌ تورج ولی‌نسب، عباسعلی مطلبی، نرگس جوادزاده
سال انتشار: 1388
قیمت: 30000 ریال
خلاصه:
با توجه به ضرورت همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و لزوم ارتباط با اینگونه سازمانها اقدام به گردآوری مطالب در مجموعه حاضر برای آشنایی دست‌اندرکاران با این قبیل سازمان‌های بین‌المللی گردیده است.
=================================================================================================================================================
49. تغذیه و غذادهی ماهی و سخت‌پوستان
مترجم:‌ مرتضی علیزاده
سال انتشار: 1388
قیمت: 45000 ریال
خلاصه:
با توجه به اهمیت غذا و غذادهی در آبزی‌پروری و اختصاص بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری پرورش به تأمین غذا، تدوین استراتژی غذادهی از جایگاه ویژ‌ه‌ای در مدیریت پرورش برخوردار است. ولی مدیریت تغذیه در مزارع پرورشی کشور از سطح مطلوبی بهره‌مند نیست و مهمترین راهکار، ارتقاء دانش فنی پرورش دهندگان است است که کتاب مزبور حاوی اطلاعات کاملی در مباحث مرتبط با تغذیه و غذادهی ماهی و سخت‌پوستان برای آبزی‌پروران است.
=================================================================================================================================================
50. روشهای آزمایشگاهی خون‌شناسی ماهی
مولف:‌ مسعود حقیقی
سال انتشار: 1388
قیمت: 40000 ریال
خلاصه:
مجموعه حاضر نیاز محققین و کارشناسان و سایر متخصصان علوم دامپزشکی و شیلاتی را در زمینه خون شناسی ماهی و نیز لزوم شناخت تأثیر مواد، داروها، عوامل زنده و غیر زنده بر فاکتورهای خونی که رو به فزونی است را برطرف می‌نماید. این کتاب بر سه بخش، مواد تشکیل دهنده خون، روش های جمع آوری خون و روش‌های هماتولوژی استوار است.
=================================================================================================================================================
51. بهداشت و صنایع مواد غذایی دریایی
مؤلف:‌ عباسعلی مطلبی
سال انتشار: 1389
قیمت: 50000 ریال
خلاصه:
از آنجاییکه توجه به مسائل بهداشتی، رعایت استانداردهای بین‌المللی، توسعه و تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی مربوط به توسعه فناوریهای نوین، استفاده از آخرین دستاوردهای علمی، دسترسی به منابع علمی کاربردی، بیش از پیش ضروری بنظر می‌رسد، مطالب این مجموعه می‌تواند در راهبری دست‌اندرکاران تولید، فرآوری و تأمین سلامت محصولات شیلاتی مؤثر واقع شود.
=================================================================================================================================================
52. مدیریت و برنامه‌ریزی شیلاتی
مؤلف:‌ دکتر حسن صالحی
سال انتشار: 1389
قیمت: 50000 ریال
خلاصه:
مطالب این کتاب در راستای اهمیت روزافزون منابع آبزی در اقتصاد جوامع و نقش مؤثر مدیریت و برنامه ریزی شیلاتی برای توسعه پایدار بهره برداری از ذخایر و منابع آبزی تدوین شده و به نگاه نوین مدیریت با رویکرد بازار محوری و پایداری در عرصه بازارهای هدف در دو بخش مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخته است.
=================================================================================================================================================
53. راهنمای کاربردی مخاطرات، ایمنی و بهداشت در امور پژوهشی و آزمایشگاهی
(جلد اول: آشنایی با انواع مخاطرات و ارگونومی در آزمایشگاه)
مولفین:‌ نیما پورنگ، مهرناز بنی‌اعمام
سال انتشار: 1389 ،
قیمت: 50000 ریال
خلاصه:
هدف اصلی از تدوین این کتاب ارائه اطلاعات علمی مناسب برای تمامی افرادی است که به ‌طور مستمر یا موقت در آزمایشگاه‌ها، بویژه آزمایشگاه‌های مختلف مراکز پژوهشی و آموزشی مشغول بکار می‌باشند و تلاش شده است با بهره‌گیری از منابع علمی متنوع و استفاده از تصاویر و شکل‌های مرتبط، ضمن ارتقاء آگاهی‌های عمومی افراد شاغل در آزمایشگاه‌ها در زمینه‌های مورد نظر، اطلاعاتی کاملاً کاربردی و مفید در اختیار آنها قرار گیرد.
=================================================================================================================================================
54. بیماری‌های هامورماهیان پرورشی
مترجمین:‌ قباد آذری تاکامی ، مسعود صیدگر
سال انتشار: 1389
قیمت: 50000 ریال
خلاصه:
مطالب این کتاب در زمینه بیماریهای مختلف هامور ماهیان بوده و اطلاعات کاربردی برای پیشگیری و مدیریت همه‌گیری بیماری ، کاهش مرگ و میر و پیشرفت تولیدات ماهیان را فراهم نموده است که به طور موثری می‌توان منابع و ذخایر تخم هامور ماهیان موجود را افزایش داد.
=================================================================================================================================================
55. سند راهبردی توسعه تحقیقات شیلات و آبزیان کشور
گردآوری و تدوین:‌ عباسعلی مطلبی ، مصطفی شریف‌روحانی ،سال انتشار: 1389
قیمت: 35000 ریال
خلاصه:
با عنایت به ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی کلیه فعالیتها و اقدامات علمی و اجرایی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی، در سال 1386 تدوین 7 برنامه با رویکرد محصولی به موسسه تحقیقات شیلات ایران محول گردید. موسسه تحقیقات شیلات ایران با تشکیل ستاد تدوین برنامه راهبردی و کمیته های تدوین متشکل از مدیران و کارشناسان ارشد دستگاههای اجرائی ذیربط، اساتید دانشگاه‌ها، محققین و کارشناسان موسسه و مراکز تابعه و نمایندگان اتحادیه ها و تشکل های صنفی شروع به فعالیت نموده و موفق به تدوین برنامه های راهبردی محصولی حوزه شیلات وآبزیان کشوردر افق چشم انداز 1404 گردید .
=================================================================================================================================================
56. اطلس ماهیان خلیج‌فارس و دریای‌عمان
مولفین: هدایت اسدی ٬ رضا دهقانی‌پشترودی
سال انتشار: 1375
قیمت: 138500 ریال
خلاصه:
در این اطلس 465 گونه متعلق به 101 خانواده از ماهیان خلیج‌فارس و دریای‌عمان معرفی شده‌اند که از این تعداد نام ٬ ویژگیهای کلی و تصاویر 206 گونه متعلق به 77 خانواده ارائه شده است. همچنین رده‌بندی ٬ نامگذاری علمی گونه‌ها ٬ نام فارسی و انگلیسی و پراکنش گونه‌ها به طور کامل در این مجموعه موجود می‌باشد.
=================================================================================================================================================
57. اطلس نرم‌تنان خلیج‌فارس
مولفین:‌ همایون حسین‌زاده صحافی٬ بهنام دقوقی٬ حسین رامشی
سال انتشار: 1379 ،
قیمت: 110000 ریال
خلاصه:
در این اطلس ویژگیهای کلی 208 گونه از نرم‌تنان شامل نام علمی ٬ نام فارسی و انگلیسی٬ اندازه و رنگ٬ مشخصات نمونه٬ پراکنش و رفتار٬ ارزش اقتصادی به همراه تصویر گونه‌ها ، رده‌بندی و نقشه پراکنش به دو زبان فارسی و انگلیسی و همچنین تعداد 147 گونه نیز در قالب تصویر گروهی همراه با نام علمی ارائه شده است.
=================================================================================================================================================
58. اطلس رنگی پلانکتون‌شناسی
مترجم: عباس اسماعیلی‌ساری
سال انتشار: 1381
قیمت: 50000 ریال
خلاصه:
نگاهی به موجودات زنده میکروسکوپی و تصاویری از مراحل تکثیر ٬ تقسیم سلولی و تغییرات ظاهری آنها در شرایط زیست‌محیطی از مطالب کتاب است. چاپ این اطلس گامی در شناسایی پلانکتونهای آب شیرین می‌باشد.
=================================================================================================================================================
59. اطلس ماهیان تزئینی خلیج فارس
مولفین:‌ همایون حسین‌زاده صحافی – عیسی کمالی ،
سال انتشار: 1382
قیمت: 70000 ریال
خلاصه:
اطلس ماهیان زینتی خلیج فارس شامل 99 گونه ماهی زینتی به همراه ویژگی‌های کلی شامل: اسامی علمی فارسی و انگلیسی، اندازه و رنگ، مشخصات نمونه، ‌پراکندگی و رفتار تغذیه و تولید مثل همراه با تصویر گونه و رده‌بندی تاکسونومیک با ذکر منابع به دو زبان فارسی و انگلیسی است.
=================================================================================================================================================
60. اطلس ماهیان دریای خزر
مولف: مهدی نادری‌جلودار
سال انتشار: 1383
قیمت: 138500 ریال
خلاصه:
در این اطلس 81 گونه ماهی شناسایی متعلق به 52 جنس ٬ 17 خانواده و 10 راسته از ماهیان حوزه جنوبی دریای خزر است که به نام، ویژگیهای کلی و تصاویر گونه‌ها اشاره شده است. رده‌بندی ٬ نامگذاری علمی گونه‌ها ٬ نام فارسی و انگلیسی و پراکنش گونه‌ها به طور کامل از دیگر مطالب کتاب است.
=================================================================================================================================================
61. اطلس جلبک‌های دریایی سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان
مولفین:‌ بایرام‌محمد قرنجیک – کیومرث روحانی قادیکلایی
سال انتشار: 1388
قیمت: 170000 ریال
خلاصه:
اطلس جلبک‌های خلیج فارس و دریای عمان که منتج از اجرای دو پروژه تحقیقاتی در خلیج فارس و دریای عمان تحت عنوان: شناسایی، پراکنش و تعیین زی‌توده جلبک‌های سبز، قهوه‌ای و قرمز سواحل استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان که شامل 150 گونه جلبک سبز، قرمز و قهوه‌ای است که توسط موسسه تحقیقات شیلات ایران بچاپ رسیده است. اطلس شامل سه فصل مربوط به جلبک‌های سبز، قهوه‌ای و قرمز است که علاوه بر اشاره به رده، راسته و فامیل گونه‌های مورد مطالعه، اقدام به تهیه عکس و شرحی در زمینه ریختار و اکولوژی به دو زبان فارسی و انگلیسی است.
=================================================================================================================================================
62. پوسترهای آبزیان

یکی از فعالیتهای تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات شیلات ایران مستندسازی نتایج طرحها و پروژه‌های تحقیقاتی است که بصورت کتاب و یا پوستر به چاپ می‌رسد. پوسترهای تهیه شده توسط مؤسسه از جمله پوستر مربوط به ماهیان خلیج‌فارس و دریای عمان، پوستر نرمتنان خلیج‌فارس، پوستر گیاهان دریائی خلیج‌فارس و دریای عمان، پوستر ماهیان دریای مازندران حاصل اجرای پروژه‌های تحقیقاتی است که نتایج آن بصورت اطلس با عناوین مذکور تدوین و منتشر شده است و پوسترهای تهیه شده بشرح فوق گزینه‌ای از مجموعه آبزیانی است که در طول اجرای پروژه‌ها توسط محققین و کارشناسان مراکز تابعه مؤسسه در شمال و جنوب کشور به اجرا درآمده است.

پوستر آبزیان حاوی آبزیان شاخص و اقتصادی اعم از ماهیان ، نرم‌تنان و گیاهان دریایی است که منتج از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی از سوی محققین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور است.

سال انتشار: 1385
قیمت هر پوستر: 100000 ریال
62-1. پوستر ماهیان خلیج‌فارس و دریای‌عمان
62-2. پوستر ماهیان دریای خزر
62-3. پوستر نرم‌تنان خلیج‌فارس و دریای‌عمان
62-4. پوستر جلبک‌های دریایی سواحل خلیج‌فارس و دریای‌عمان
=================================================================================================================================================
63. لوح فشرده
  • لوح فشرده" تشخیص سریع بیماریهای ماهی" (تهیه‌کننده: مصطفی شریف روحانی)
کتب در دست تألیف یا ترجمه
عناوین کتب در دست تألیف یا ترجمه
عنوان کتاب:
Nutrient Requirements of Fish and Shrimp
نام مؤلف یا مؤلفین:‌
National Research Council
ناشر و سال انتشار:
The National Academic Press, 2011
کد شناسهISBN)):
13-978-0-309-16338-5
نام مترجم:
مهرداد فرهنگی
عنوان کتاب:
Larval Fish Nutrition
نام مؤلف یا مؤلفین:‌
G. J. Holt
ناشر و سال انتشار:
Wiley-Blackwell, 2011
کد شناسهISBN)):
978-0-8138-1792-7
نام مترجم:
مهرداد فرهنگی
عنوان کتاب:
Fishery products: Quality, Safety and Authenticity
نام مؤلف یا مؤلفین:‌
Harmut Rehbein; Jorg Oehlenschlager
ناشر و سال انتشار:
Wiley-Balckwell, 2009
کد شناسهISBN)):
978-1-4051-4162-8
نام مترجم:
محبوبه صالحی – عباسعلی مطلبی – سیدمهدی بانان‌خجسته
عنوان کتاب:
Handbook of seafood and seafood products analysis
نام مؤلف یا مؤلفین:‌
Loe M.L. Nollet; Fidel Toldra
ناشر و سال انتشار:
CRC Press, 2010
کد شناسهISBN)):
978-1-4200-4633-5
نام مترجم:
ژاله خوشخو – عباسعلی مطلبی
عنوان کتاب:
Fish pathology
نام مؤلف یا مؤلفین:‌
R.J. Roberts
ناشر و سال انتشار:
W.B. Saunders
کد شناسهISBN)):
0-7020-2563-1
نام مترجم:
آقای عیسی شریف پور و همکاران
عنوان کتاب:
Environmental best management practices for aquaculture
نام مؤلف یا مؤلفین:‌
Craig S. Tucker; John A. Hargreaves
ناشر و سال انتشار:
Publishing, 2008 Blackwell
نام مترجم:
مهرداد فرهنگی
عنوان کتاب:
Asia Diagnostic Guide to Aquatic Animal Diseases
نام مؤلف یا مؤلفین:‌
Melba G. Bondad- Reantaso et al.
ناشر و سال انتشار:
FAO, 2001
نام مترجم:
سیدرضا سیدمرتضایی
عنوان کتاب:
Diseases and Disorders of Finfish in Cage Culture
نام مؤلف یا مؤلفین:‌
Patrick T. K. Woo; David W. Bruno, L. H. Susan Lim
ناشر و سال انتشار:
CABI Publishing, 2002
کد شناسهISBN)):
0-85199-443-1
نام مترجم:
سیدرضا سیدمرتضایی –الهام جرفی
عنوان کتاب:
Sturgeon hatchery practices and hatchery management for release
نام مؤلف یا مولفین:
Chebanov, M.; Rosenthal, H., Gessner, J., Anroy, R., Doukakis, P., Pourkazemi, M., P. Williot
ناشر و سال انتشار:
FAO, 2011
نام مترجم:
محمد پورکاظمی ، محمود محسنی ، میرحامد سیدحسنی
عنوان کتاب:
Farming of freshwater rainbow trout in denmark
نام مترجم:
ناصر مرادلو
عنوان کتاب:
Manual hatchery sturgeon
نام مترجم:
هادی برادران طهوری
عنوان کتاب:
Fish live of transport
نام مترجم:
باباطاهر علیزاده
عنوان کتاب:
Release for management and practices hatchery sturgeon
نام مترجم:
سیدقباد مکرمی ، کبری کیائی ضیابری
عنوان کتاب:
بافت شناسی ماهی
نام مؤلف:‌
دکتر عیسی شریف‌پور
عنوان کتاب:
ماهی کپور دریایی خزر
نام مؤلف:‌
سعید یلقی
عنوان کتاب:
آبهای داخلی ایران (فرصتی برای توسعه شیلات)
نام مؤلف:‌
محمود رامین
عنوان کتاب:
مجموعه قوانین و مقررات موسسه تحقیقات شیلات ایران
نام مؤلف:‌
علی سلیم‌جو
عنوان کتاب:
اطلس ایکتیوپلانکتونهای شمال غربی خلیج فارس
نام مؤلف:‌
سیمین دهقان مدیسه
عنوان کتاب:
اطلس هیدرولوژی دریای عمان
نام مؤلف:‌
محمود ابراهیمی
عنوان کتاب:
مروری بر استانداردها و آستانه‌های مجاز مرتبط با فعالیتهای شیلاتی
نام مؤلف:‌
نیما پورنگ – فریبا اسماعیلی
عنوان کتاب:
ماهی بنیBarbus sharpeyi
نام مؤلف:‌
عبدالصاحب مرتضوی زاده و همکاران
عنوان کتاب:
بیولوژی ،‌ صید و ذخایر کیلکا ماهیان دریای خزر
نام مؤلف:‌
حسن فضلی
عنوان کتاب:
دانشنامه شیلات
نام مؤلف:‌
محمود حافظیه و همکاران
عنوان کتاب:
اطلس پراکنش جغرافیایی ماهیان استخوانی با رویGIS
نام مؤلف:‌
غلامرضا دریانبرد
عنوان کتاب:
Farming of Tilapia
نام مولف یا مولفین:
M. G. Hussain
نام مترجم:
سید جلیل ذریه زهرا و همکاران
عنوان کتاب:
کاربرد گیاهان دارویی در آبزیان
نام مولف یا مولفین:
سیدمصطفی شریف روحانی
عنوان کتاب:
تکثیر و پرورش صدف مرواریدساز در ایران
نام مولف یا مولفین:
عباس متین فر ، عبدالمهدی ایران
عنوان کتاب:
میکروجلبکها و کاربرد شیلاتی آنها
نام مولف یا مولفین:
خانم رمضانپور و همکاران
عنوان کتاب:
تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری در ایران
نام مولف یا مولفین:
محمود محسنی ، محمد پورکاظمی
عنوان کتاب:
فرآوری و تنوع محصولات بسته بندی محصولات شیلاتی در کشور
نام مولف یا مولفین:
مینا سیف زاده و همکاران
عنوان کتاب:
تکثیر و پرورش میگوی وانامی در ایران
نام مولف یا مولفین:
عباس متین فر
عنوان کتاب:
استراتژی توسعه و مدیریت معرفی گونه های جدید به آبزی پروری کشور (تنوع گونه ای)
نام مولف یا مولفین:
عباس متین فر و همکاران
عنوان کتاب:
مدیریت تغذیه آبزیان پرورشی
نام مولف یا مولفین:
جاسم غفله مرمضی و همکاران
عنوان کتاب:
شکوفایی مضر جلبکی در خلیج فارس و دریای عمان
نام مولف یا مولفین:
عباس متین فر
عنوان کتاب:
اطلس سخت پوستان خلیج فارس
نام مؤلف:‌
همایون حسین زاده صحافی
عنوان کتاب:
پویایی شناسی آبزیان
نام مؤلف یا مولفین:‌
فرهاد کیمرام ، آرزو وهاب نژاد
عنوان کتاب:
اطلس دریای عمان
نام مؤلف یا مولفین:‌
محمدصدیق مرتضوی زاده و همکاران
عنوان کتاب:
ماهیان زینتی آبهای داخلی ایران
نام مؤلف یا مولفین:‌
محمود رامین
عنوان کتاب:
Modeling and quantitative methods in fisheries
نام مترجم یا مترجمین:‌
علی سالاری پور ، محمد مومنی
عنوان کتاب:
مدیریت ماهیگیری بر پایه اکوسیستم
نام مؤلف یا مولفین:‌
فرهاد کیمرام ، آرزو وهاب نژاد
چگونگی خرید کتاب

علاقه‌مندان می‌توانند جهت تهیه دستاوردهای مذکور . وجه موردنظر را به حساب جاری 4001038903014117 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران) به نام تمرکز وجوه موسسه تحقیقات شیلات ایران منظور و اصل رسید را به آدرس موسسه بزرگراه تهران کرج ،خروجی پیکان شهر ،خیابان سروناز،خیابان سرو آزاد،خیابان هشتم غربی (بلوار باغ ملی گیاهشناسی ) مدیریت اطلاعات علمی) ارسال و تصویر آن را تا زمان دریافت کتاب نزد خود نگهدارند. جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 44767954-44787958 و آدرس پست الکترونیک موسسه:info@ifro.org تماس گرفته شود.