Slider
oneliner
امواج خروشان سطح اقیانوس هرگز سکون و آرامش اعماق آن را بر هم نمی زند. ویلیام جیمز
Tab
توضیحات:متأسفانه و علیرغم حساسیت منابع آبی خوزستان اخیراً گونه و یا گونه هایی از آبزیان ناخواسته با نام عمومی"تیلاپیا" از طریق آبهای مشترک با کشور عراق وارد این منابع شده که به سرعت در حال افزایش و گسترش هستند.
ادامه
توضیحات:حجه الاسلام و المسلمین حاج آقا سعیدیان نماینده محترم ولی فقیه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بازدید کردند.
ادامه
توضیحات:جلسه بررسی مشکلات توسعه آبزی پروری تیلاپیا، در استانداری یزد برگزار شد.
ادامه