اخبار
سفید شدگی مرجان های شاخ گوزنی
توضیحات: سفید شدگی مرجان های شاخ گوزنی(Acropora sp) در جزیره هندورابی برای اولین بار گزارش شد
متن: 
به گزارش روابط عمومی اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، در ارزیابی تنوع و فراوانی جوامع مرجانی به روش Coral Watch، رخداد سفید شدگی (Bleaching یا Whitening) در مرجانهای جنس شاخ گوزنی (Acropora sp)، در پیرامون جزیره هندورابی مشاهده شد.در این مطالعه، حرارت ثبت شده 33/1 درجه سانتی گراد بوده است و تمامی مرجان های جنس Acropora sp، دارای شاخص E1 بودند که نشان از سفیدشدگی کامل آنها می باشد. این در صورتی است که مرجان های توده ای مانند مرجان های مغزی دارای شاخص E6 می باشند که نشان دهنده سلامت آنها است. متاسفانه در شرایط بحرانی تر تصور بر آن است که این گونه ها نیز نتوانند خود را از استرس های محیطی رهایی دهند.

يکشنبه 12 شهريور 1396
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:423
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co