اخبار
تکثیر ماهیان آزاد دریای خزر
توضیحات: تکثیر ماهیان آزاد دریای خزر نسل دوم (G2) در مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن
متن: 
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور_ تنکابن، کارشناسان بخش آبزی پروری مرکز تعداد 146 قطعه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) نسل دوم (G2) که در مرحله پیش مولد بودند را جهت تکثیر انتخاب نمودند. از این تعداد 38 قطعه مولد ماده و 108 قطعه مولد نر که آماده تکثیر بودند را به دو روش 1 (ماده) به 3 (نر) و 3 (ماده) به 5 (نر) تکثیر نمودند. حاصل این تکثیر 6170 گرم تخم لقاح یافته بود که به انکوباتورهای عمودی مجهز به سیستم خنک کننده آب (چیلر) منتقل و در دمای 1 ± 9 درجه سانتیگراد نگهداری گردیدند. در حال حاضر تخم‌های ماهی آزاد دریای خزر نسل سوم (G3) مراحل رشد و تکامل چرخه زندگی را در این انکوباتورها سپری می‌کنند. سایر مولدین نیز به محض رسیدگی جنسی تکثیر خواهند شد.

شنبه 22 دي 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:96
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co