اخبار
دوره آموزشی پرورش ماهی در قفس
توضیحات: دکتر فارابی به عنوان مدرس در دوره آموزشی پرورش ماهی در قفس در اداره کل شیلات مازندران
متن: 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، دوره پرورش ماهی در قفس، مدیریت پرورش ماهی در قفس های پلی اتیلن شناور در منطقه جنوب دریای خزر در اداره کل شیلات مازندران برگزار گردید. در این دوره 35 تن از پرسنل و مدیریت های مختلف تخصصی اداره کل شیلات حضور داشتند، که مدرسان این دوره دکتر فارابی، رئیس بخش آبزی پروری از این پژوهشکده و مهندس ایزدی، نماینده مجری طرح پرورش ماهی در قفس انتخاب گردیدند. محور اصلی دوره بر ضرورت آبزی پروری دریایی، انتخاب گونه، سایت و قفس مناسب برای منطقه جنوب دریای خزر با ارائه روش های مدیریت صحیح برای پرورش ماهی در قفس شناور از مرحله انتخاب بچه ماهی تا ماهی پیش پرواری، تشخیص سلامت ماهی، انتقال، ذخیره سازی ماهی در قفس، مدیریت تغذیه و در نهایت روش صید و عرضه به بازار به همراه استقرار و نگهداری سازه قفس و روش های بازبینی و بررسی های دوره ای بوده است.

يکشنبه 16 دي 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:107
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co