اخبار
بازدید از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی- گیلان
توضیحات: دکتر Yoon Duk hyun مدیر عامل شرکت Aqua International از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی- گیلان بازدید کردند
متن: 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی- گیلان، دکتر Yoon Duk hyun مدیر عامل شرکت Aqua International (مشاوره در زمینه آبزی پروری) ضمن بازدید، دکتر ولی پور، رئیس پژوهشکده توضیحات لازم در خصوص آبزی پروری دادند. سپس دکتر hyun نکاتی را در خصوص تحقیقات مرتبط، بازار مصرف، فرهنگ مصرف ماهی در کره و راه های افزایش تولید عنوان کردند و از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده مزبور نیز بازدید نمودند. در این بازدید، ابتدا از خط تولید تحقیقاتی و توانمندی های آزمایشگاهی و به بررسی کیفیت فرآورده های تولیدی شیلاتی و مقایسه آن با فرآورده های مشابه در کشورهای شرق آسیا به تبادل نظر پرداخته و در پایان راهکارهای استفاده از توانمدی های تحقیقاتی و تولیدی برای ماموریت های مشترک در دو کشور ارائه شد.

سه شنبه 17 مهر 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:170
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co