اخبار
بازدید از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور
توضیحات: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بازدید کرد
متن: 
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور، مهندس سجادی پور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از کارگاه های پژوهشی تکثیر و نرسینگ بچه ماهیان مرکز مزبور بازدید کردند و در جریان روند پیشرفت فعالیت های تولید انبوه بچه ماهی و تولید متراکم ماهی تیلاپیا قرار گرفتند. همچنین باتوجه به وجود بچه ماهیان آماده تحویل، طبق تعهدات و مجوزهای موجود در جلسه ای که برگزار شد ظرفیت تولید بچه ماهی در مرکز و نیازهای مربوط به توسعه تولید بچه ماهی تیلاپیا و فرآیند انتقال فناوری به بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

يکشنبه 10 تير 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:221
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co