اخبار
جلسه معاونین پژوهشکده ها و مراکز
توضیحات: اولین جلسه معاونین پژوهشی پژوهشکده ها و مراکز تابعه برگزار شد
متن: 
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، اولین جلسه معاونین پژوهشی پژوهشکده ها و مراکز تابعه، با حضور رؤسای بخش های تخصصی ستاد موسسه در سالن جلسات تشکیل گردید. ابتدا دکتر مرتضایی، معاون پژوهش و فناوری مؤسسه ضمن عرض خیر مقدم، سیاست ها و برنامه های پژوهشی سال 97 را براساس محورهای تعهدات پژوهشکده ها و مراکز در سال 97، وضعیت برونداد ها و پروژه های معوقه، همایش ها و نشست های تخصصی مراکز، پروژه های مرتبط با صندوق پژوهشگران و پروژه های مشترک با اداره کل شیلات استان ها و بخش خصوصی(50:50) و تعهدات مربوط به پرورش ماهی در قفس برای معاونین پژوهشی مراکز تشریح کردند. در این جلسه در خصوص سامانه ثبت انتشارات، جمع آوری بانک دیتاBig data ، فرصت مطالعاتی همکاران هیئت علمی و استفاده از محققین ایرانی خارج از کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس معاونین مراکز تحقیقاتی عملکرد پژوهشی سال 96 و تعهدات سال 97 را ارائه نمودند.

يکشنبه 10 تير 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:287
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co