اخبار
اعزام کارشناسان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به مجارستان
توضیحات: اعزام کارشناسان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به مجارستان
متن: 
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در قالب قرارداد همکاری فی مابین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و موسسه تحقیقات شیلات HAKI در مجارستان و با محوریت اصلاح نژاد ماهی کپور معمولی، چهار نفر از کارشناسان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در طول دو هفته حضور در کشور مجارستان از پتانسیل های مختلف علمی و عملیاتی موسسه مذکور و مراکز تکثیر و پرورش بازدید به عمل آوردند و طی جلسات تخصصی جوانب مختلف فعالیتهای مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از جمله مهمترین اهداف این سفر، آشنایی با تکنولوژی تهیه بانک ژن زنده ماهی کپور، نوسازی بانک و نحوه اجرای آزمونهای کارایی نژادهای مختلف در بانک ژن زنده بوده است. در این راستا از تاسیسات پایه موجود در موسسه HAKI از جمله آزمایشگاههای تحقیقاتی، سیستم RAS و مزارع تحقیقاتی همچنین از مزارع عمده تکثیر و پرورش ماهی کپور معمولی در مجارستان از جمله مزارع Biharugra، Hortobagy و Fish-coop Kft و Czikk Halas Kft (پرورش نیمه متراکم ماهی کپور) بازدید به عمل آمد. همچنین ضمن حضور در دانشگاههای Pannon Egyetem، Szent Istvan و موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی وابسته به Naik، پتانسیل های علمی و آزمایشگاهی مرتبط با مطالعات ژنتیک مولکولی جاری در ارتباط با اصلاح نژاد ماهی مورد بازدید و در جلسات مباحثه با اساتید یافته های علمی تیمهای تحقیقاتی فعال در این مراکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شنبه 9 تير 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:316
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co