اخبار
بازدید از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج
توضیحات: دکتر Ola Anton Sveen مشاور فائو (نروژی) به همراه دکترعبدی از مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری- یاسوج بازدید کردند
متن: 
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری- یاسوج، دکتر Ola Anton Sveen مشاور فائو (نروژی)، دکتر عبدی، کارشناس سازمان دامپزشکی کشور به منظور جانمایی سالن های مورد نیاز برنامه ملی اصلاح نژاد، مشاوره در جهت اجرای ساختمان ها و ابینه براساس دستورالعمل HACCP و GAP و همچنین تهیه نظامنامه بهداشتی و امنیتی جهت جلوگیری از بروز و شیوع هر گونه آلودگی از این مرکز بازدید و مشاوره های لازم را جهت پیشبرد اهداف این مرکز، ارائه نمودند.

شنبه 12 خرداد 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:307
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co