اخبار
فعالیت های انجمن HSA
توضیحات: جلسه نحوه نگارش پروپوزال برای انجمن Humane Slaughter Association برگزار گردید
متن: 
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در راستای استفاه از فرصت های بین المللی برای جذب گرنت های تحقیقاتی جلسه ای با حضور رؤسای بخش ها در سالن جلسات موسسه برگزار گردید. در این جلسه، انجمن Humane Slaughter Association) HSA) و تاریخچه فعالیت و اهداف آن به صورت مبسوط توسط دکتر گلشن معرفی گردید. سپس ایشان درخصوص نحوه نگارش پروپوزال و مواردی که می بایست جهت اخذ گرنت تحقیقاتی از آن انجمن رعایت گردد توضیحاتی ارائه نمودند. شایان ذکر است انجمن HSA در حال حاضر مشغول به جمع آوری پروپوزال برای گرنت تحقیقاتی به ارزش 1/7 میلیون پوند درخصوص رفاه ماهیان می باشد.

چهارشنبه 9 خرداد 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:302
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co