اخبار
کمیته ترویج و انتقال یافته ها
توضیحات: اولین جلسه کمیته ترویج و انتقال یافته های علمی برگزار شد
متن: 
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، اولین جلسه کمیته ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه با حضور معاونین موسسه، نمایندگان سازمان شیلات ایران، نماینده معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سایر اعضاء در سالن جلسات برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی تعهدات و برنامه عملیاتی ترویج سال 96 و 97 موسسه گزارشی از روند اجرا و پیشرفت طرح های ترویجی موسسه ارائه شد و مقرر شد در دومین جلسه کمیته ترویج، طرح های ترویجی پیشنهادی سال 97 موسسه با اولویت نیازسنجی از بخش اجرا ارائه شود. لازم به توضیح است که در حال حاضر 16 پروژه ترویجی شیلاتی در دستور کار موسسه مزبور قرار دارد همچنین در این جلسه پیشنهادات اعضاء درخصوص توسعه تعاملات ستاد و مراکز درحوزه های مختلف ترویج مورد بررسی قرار گرفت.

سه شنبه 8 خرداد 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:303
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co