اخبار
تکثیر ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان طرح کلانSPF
توضیحات: تکثیر ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhyinchus mykiss) طرح کلانSPF در مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن
متن: 
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن، تعداد 580 قطعه از مولدین ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان طرح کلانSPF در طی 4 مرحله تکثیر گردیدند. در مرحله اول و دوم تعداد 138 قطعه ماهی مولد ماده و 191 قطعه ماهی مولد نر مورد تکثیر قرار گرفته و حاصل آن تولید 34520 گرم تخم لقاح یافته بود. در مرحله سوم تعداد 87 قطعه ماهی مولد ماده و 56 قطعه ماهی مولد نر مورد تکثیر قرار گرفته و حاصل آن تولید 29348 گرم تخم لقاح یافته بود. در مرحله چهارم نیز تعداد 68 قطعه ماهی مولد ماده و 40 قطعه ماهی مولد نر مورد تکثیر قرار گرفته و حاصل آن تولید 22178 گرم تخم لقاح یافته بود. سپس تخم‌ها به انکوباتورهای عمودی مجهز به سیستم خنک کننده آب (چیلر) منتقل و در دمای 1 ± 9 درجه سانتیگراد نگهداری گردیدند. در این مرحله تخم‌های چشم زده (Eyed eggs) مراحل رشد و تکامل جنینی را در انکوباتورهای عمودی سپری و پس از تکامل دوره جنینی، تخم‌ها تفریخ و تبدیل به لاروهای دارای کیسه زرده (Alevin) شده و به تراف‌های افقی منتقل گردیدند. در حال حاضر لاروهای ماهی قزل‌آلا (Fry) مراحل رشد و تکامل چرخه زندگی را در این تراف ها سپری می‌کنند. سایر مولدین نیز به محض رسیدگی جنسی تکثیر خواهند شد. در طول مراحل تکثیر، زیست سنجی ماهیان مولد و اندازه‌گیری میزان و قطر تخمک‌های استحصالی نیز انجام گرفت.

يکشنبه 26 فروردين 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:292
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co