اخبار
رهاسازی مولدین کلمه
توضیحات: بازدید از رهاسازی مولدین کلمه جهت تکثیر طبیعی در نزدیکی مصب رودخانه گرگانرود
متن: 
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان، در پی هماهنگی صورت گرفته معاون پِژوهشی مرکز ورئیس کارگاه سیجوال درمورد استفاده از وضعیت دبی مناسب رودخانه های گرگانرود و قره سو در تکثیر طبیعی ماهی کلمه، بازدیدی با حضور رئیس مرکز مزبور، معاون پژوهشی، مهندس شکیبا، مسئول مرکز بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی سیجوال ورئیس ایستگاه تحقیقاتی قره سو از مولدین ماهی کلمه موجود درکارگاه سیجوال وشناسایی مناطق مناسب در مسیر دو رودخانه مذکور صورت گرفت که طی آن عملیات رهاسازی مولدین انجام شد و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط طبیعی و امنیت منطقه ارائه گردید.

يکشنبه 19 فروردين 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:326
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co