اخبار
برگزاری جلسه هم اندیشی با پرورش دهندگان ماهیان گرمابی استان خوزستان
توضیحات: جلسه هم اندیشی بررسی مشکلات و راهکارهای پرورش ماهیان گرمابی با حضور مدیران اتحادیه ها و پرورش دهندگان ماهی گرمابی استان در پژوهشکده برگزار گردید.
متن: 
به گزارشروابط عمومی پژوهشکده آبزی پروی جنوب کشور،به منظور هم اندیشی در زمینه پرورش ماهیان گرمابی و بازدیدازامکانات و توانمندی­های پژوهشکده در روز چهارشنبه ، 18 بهمن ماه، جلسه ای با حضور رئیس و اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده، مدیران و اعضاء اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرمابی استان خوزستان در محل سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید.
در ابتدا مهندس مرتضوی زاده،رئیس بخش آبزی پروری مختصری از فعالیت های تحقیقاتی پژوهشکده در خصوص ماهیان گرمابیرا ارائه نمودند سپس دکتر مرمضی رئیس پژوهشکده،دلیل تشکیل این جلسه را هم اندیشی بخش تحقیقات و اجرا در خصوص کاربردی نمودن نتایج تحقیقات صورت گرفته برشمردند و خواستار تشکیل کمیته علمی با حضور متخصصین پژوهشکده و نمایندگان تشکل های آبزی پروری ماهیان گرمابی استان شدند.
مدیران مزارع و اعضاء اتحادیه های پرورش دهندگان ماهیان گرمابی استان نیز به بیان مشکلات و مسائل صنعت آبزی پروری ماهیان گرمابی، از قبیل عدم وجود کارخانه غذای آبزیان در استان، عدم تنوع گونه ای در بخش گرمابی، پایش و کنترل وضعیت بهداشتی مزارع، بازاریابی و فرآوری ماهیان پرداختند و دیدگاه های خود را در جهت حل این مشکلات ارائه نمودند.
پس از بحث و تبادل و نظر در پایان مقرر گردید کمیته­ ای با حضور متخصصین پژوهشکده و نمایندگان پرورش دهندگان تشکیل و با جلسات مستمر موضوعات مرتبط با این صنعت در استان پیگیری شود.

دوشنبه 23 بهمن 1396
تعداد بازدید:210
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co