اخبار
برنامه ریزی جهت تولید ماهی تیلاپیا
توضیحات: جلسه برنامه ریزی جهت تولید ماهی تیلاپیا در استان یزد شهرستان بافق برگزار شد
متن: 
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور، جلسه برنامه ریزی تولید ماهی تیلاپیا در شهرستان بافق مورخ 13 دی 96 به ریاست فرماندار بافق و با حضور رئیس شورای شهر، مدیر امور آبزیان، شیلات استان، مدیران آب منطقه ای، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی بافق برگزار شد. در این جلسه گزارشی از اهمیت، اقدامات اجرا شده، ظرفیت های مرکز مزبور توسط معاون مرکز ارائه گردید. همچنین موانع موجود برای فعال شدن مزارع بررسی، پیگیری تسریع صدور مجوز تأمین آب مورد نیاز و برگزاری جلسه فنی جهت آشنایی بیشتر متقاضیان تولید در شهرستان بافق توسط مرکز مورد تصویب قرار گرفت.

شنبه 16 دي 1396
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:380
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co