اخبار
بازدید از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
توضیحات: بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و هیئت همراه، از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
متن: 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، مدیر کل دفتر برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری، مدیر کل امور اداری و مالی، معاون آموزش و پژوهش، کارشناسان پژوهشی استانداری و ناظر پروژه های مولدسازی میگو وانامی در مورخه 18 مهر 96 از پژوهشکده مزبور بازدید به عمل آوردند. در این بازدید دکتر نصراله زاده، رئیس پژوهشکده ضمن خوشامدگوئی، گزارشی از پیشرفت کار دو پروژه مهم حمایتی استانداری با عناوین"بررسی امکان مولد سازیمیگوی وانامی"و"تکثیر و پرورش پست لارو میگوی وانامی" را ارائه نمود. سپس مقرر گردید پروژه های کاربردی در قالب فرم پژوهشی طی نامه ای به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری یاد شده ارسال شود تا از طریق اعتبارات 1% دستگاهای اجرائی تامین اعتبار و عملیاتی گردد.

سه شنبه 18 مهر 1396
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:369
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co