اخبار
برگزاری دوره آموزشی آزمایشگاه ها
توضیحات: دوره آموزشی یک روزه کار با سامانه آزمایشگاهی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار گردید
متن: 
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، این دوره در تاریخ 16 مهر 96 با حضور رابطین آزمایشگاه های پژوهشکده ها/مراکز تابعه موسسه و رابطین آزمایشگاه های تابعه موسسه علوم باغبانی برگزار گردید. سامانه آزمایشگاهی حاصل کار چندین ماهه کار گروه آزمایشگاه ها و شرکت تدبیر اندیشان دوران که طرف قرارداد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می باشد صورت گرفت. در این دوره یک روزه چگونگی کار این سامانه، چگونگی ورود اطلاعات آموزش داده شد و از تجارب همکاران شرکت کننده در این جلسه نیز جهت بهبود هر چه بیشتر سامانه آزمایشگاهی استفاده گردید.

دوشنبه 17 مهر 1396
نويسنده: گروه استاندارد سازی و نظارت فنی آزمایشگاه ها
تعداد بازدید:443
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co