اخبار
تلفات شدید و مرگ انبوه انواع ماهی
توضیحات: گزارش تلفات شدید و مرگ انبوه انواع ماهی در سوسر روگاه تالاب بندر انزلی
متن: 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، طی گزارشی هزاران ماهی مرده و نیز تعداد زیادی از ماهیانی که دچار تنش خفگی شده و از سطح آب اکسیژن گیری می کردند، در ناحیه سوسر روگاه تالاب انزلی مشاهده شد. بررسی های کارشناسی انجام شده نشان می دهد که در مسیر مرگ و میر ماهی، آب رودخانه (روگا) فاقد اکسیژن بوده و فضای اطراف آن پر از بوی هیدروژن سولفوره بود.
سوسر روگا یکی از رودخانه های خروجی تالاب انزلی است که بخشی از آب رودخانه های پیربازار و پسیخان و همچنین بخش زیادی از فاضلاب تصفیه نشده منطقه غازیان بندر انزلی به این رودخانه وارد می شود. نمونه برداری از آب رودخانه در محل تلفات ماهی برای تعیین مقدار غلظت اکسیژن محلول و میزان هدایت الکتریک توسط کارشناسان شیمی آب پژوهشکده صورت گرفت و نتایج آنالیز نمونه آب نشان داده که غلظت اکسیژن محلول در سطح و عمق آب صفر و میزان هدایت الکتریکی آب در سطح 58/2 ودر عمق 57/11 میکروزیمنس بر سانتیمتر بوده است. میزان بالای هدایت الکتریکی آب در عمق حاکی از جریان آب معکوس در اعماق پایین، نزدیک بستر رودخانه می باشد. جریان معکوس آب در رودخان سبب بهم خوردن بستر رودخانه و وارد شدن مواد و گازهای انباشته شده به داخل آب می گردد .
تغییرات جوی که در شب قبل از این حادثه به وقوع پیوست، انتقال گازهای احیایی مانند سولفید هیدروژن که به سرعت توسط اکسیژن محلول آب اکسیده می گردد را شدت بخشید. کمبود اکسیژن همرمان بالا رفتن گازهای سمی نظیر آمونیاک و سولفید هیدروژن سبب مرگ انواع گونه های ماهی حتی ماهی کاراس که مقاوم به کمبود اکسیژن محلول می باشد گردید.
بررسی کارشناسان ماهی شناسی این مجموعه تراکم ماهیان مرده را در این قسمت حدود 12000 عدد در 1000 متر مربع در میان ماهیان تلف شده حضور 15 گونه ماهی از 4 خانواده را نشان داده است که سیم نما 50%، کاراس 14%، مخرج لوله ای 12%، کپور معمولی9% ، تیزکولی7%، مروارید ماهی معمولی5%، سایر گونه ها شامل اردک ماهی، آمورنما، شاه کولی، گامبوزیا، کفال پوزه باریک، ماهی سفید، سرخ باله، سیاه ماهی و کپور علفخوار (جمعا 3 درصد) اعلام نموده است. در این خصوص اطلاع رسانی لازم به ارگان های مسوول انجام شد.

دوشنبه 17 مهر 1396
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:380
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co