اخبار
آغاز گشت تحقیقاتی
توضیحات: گشت تحقیقاتی ارزیابی ذخایر آبزیان آبهای جنوبی کشور، از 13 مهر 1396 در آبهای استان سیستان و بلوچستان آغاز گردید
متن: 
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مطابق برنامه زمان بندی انجام گشت های تحقیقاتی طرح کلان برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده بر اساس پارامتر های شاخص اکولوژیک، اولین گشت تحقیقاتی این طرح برای پوشش دادن آبهای دریای عمان محدوده استان سیستان و بلوچستان از تاریخ 13 مهر ماه سال جاری با استفاده از شناور تحقیقاتی فردوس- یک آغاز گردید. لازم به ذکر است تمام اطلاعات زیستی و نمونه برداری های صید ترال کف مطابق سال های قبل انجام شده و در یک اقدام جدید، نمونه برداری های اکولوژیک شامل پلانکتون، بنتوز، ایکتیوپلانکتون، ثبت پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب، صورت می گیرد.
اهداف مهم این طرح عبارتند از:
1 -برآورد میزان توده زنده (بیوماس) گونه ها یا گروه های آبزی مختلف موجود در صید ترال کف در آبهای خلیج فارس و دریای عمان .
2- تعیین میزان صید بر واحد سطح (CPUA) گونه ها یا گروه های آبزی مختلف آبزی کفزی به تفکیک اشکوبها و لایه های عمقی مختلف
3- تعیین ترکیب گونه ای و نسبت آنها با تاکید بر محاسبه میزان صید دورریز.
4- تعیین الگوی پراکنش گونه های مهم تجاری در خلیج فارس و دریای عمان.
5- تعیین روند تغییرات میزان CPUA و بیوماس با مقایسه نتایج قبلی.
6-تعیین ارتباط میزان صید بر واحد سطح و بیوماس با پارامترهای محیط زیستی
7- تعیین ارتباط میزان صید بر واحد سطح و بیوماس با پارامترهای محیط غیر زیستی

شنبه 15 مهر 1396
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد بازدید:290
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co