طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/پروژه: تهیه بانک اطلاعاتی کامل از گونه های جانوری آبزی (بی مهره های آبزی)آبهای داخلی
توضیحات:شماره مصوب: 4-12-12-89016 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ‌کننده/مجری مسئول/مجری: همایون حسین زاده صحافی سل شروع: 95/6/1 سال خاتمه: 96/6/1
متن:

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق:

بی­مهرگان جانورانی هستند فاقد ستون مهره و یا اسکلت استخوانی مرکزی می باشند. آنها که بیش از 2/1 میلیون گونه مختلف دارند، بزرگترین گروه جانوران روی زمین را تشکیل می­دهند. بیش از 97 درصد از تمام گونه­های جانوری در حال حیات را بی­مهرگان تشکیل می­دهند. بیشتر آنها کوچک، اما دارای اشکال مختلف هستند. در این تحقیق با بررسی منابع کتابخانه ای و مرور مستندات علمی در قالب پایان نامه های دانشجویی و مقالات علمی و همچنین مراجعه به کتب چاپ شده به بررسی گونه های بی مهره در ابهای داخلی ایرانپرداخته وگونه های شناسایی شده به همراه ویژگی های کلی از رده های جانوری مربوط ارائه گردیده است .

نتایج:

.نتایج بررسی ها نشان داد 3 گونه کرم حلقوی،1 گونه هیدرسان ، 11 گونه نماتد، 1 گونه نرئیس،19 گونه کم تاران،56 گونه شکم پایان، 5 گونه دو کفه ای و 10 گونه دافنی در ابهای داخلی کشور شناسایی شده اند. شاخه کرم­های حلقوی با دو رده ،کم­تاران با 5 خانواده مهم و 3 گونه شاخص ، شاخه نرمتنان با شش رده سرپایان، شکم­پایان، تک کفه ای ها ، دوکفه­ایها، کیتونها و ناوپایان با بیش از 600 گونه متفاوت وجود دارند.با وجوداینکهمطالعه اندکی بر روی ساختار ژنتیکی شاخه نرمنتنان (شکم­پایان و دوکفه­ای­ها)، کرمهای لوله­ای، زالو و سخت­پوستان (حشرات) در آبهای داخلی ایران صورت گرفته است لکن اطلاعات مربوط به شناخت گونه، تنوع و پراکنش آنها بسیار محدود است. نتایج حاصله در قالب گرد اوری بعنوان سندپایه برای مرحله دوم اجرای طرح در کاربرگ ها ارائه خواهد شد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

1-استفاده از گونه های شناسایی شده برای انجام مطالعات و تحقیقات تکمیلی

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

کلیه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

تعداد بازدید:324
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co