طرح ها و پروژه ها
عنوان طرح/پروژه: تهیه بانک اطلاعاتی کامل از گونه های جانوری آبزی (بی مهره های آبزی) دریای خزر
توضیحات:شماره مصوب: 4-12-12-89016 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ‌کننده/مجری مسئول/مجری: فرحناز لکزایی سل شروع: 89/6/1 سال خاتمه: 91/6/1
متن:

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق:

طی سالهای اخیر، روند صعودی میزان تولید ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در ایران پیشرفت بسیار قابل توجهی داشته است، بطوریکه میزان تولید سالانه این ماهی در سال 1374، از حدود 1300 تـن، به 90000 تـن در سـال 1389 رسـیده است(سالنامه اماری شیلات ایران ، 1390 ). فرآیند بلوغ جنسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان که ماهی پرورشی غالب در مناطق معتدل و سردسیر دنیا می‌باشد، به دلیل صرف انرژی جهت تولید مواد تناسلی و در نتیجه تقسیم انرژی بین فعالیت های تولیدمثلی و تولید لاشه‌ میگردد. نتیجه این تقسیم انرژی، کاهش میزان رشد به ویژه در جنس نر خواهد بود و از طرفی دیگر بلوغ جنسی قزل آلای رنگین کمان ، باعث کاهش کیفیت گوشت و بروز اثرات نامطلوب در بافت و رنگ آن می‌گردد. به علاوهبه هنگام بلوغ جنسی، حساسیت ماهی نسبت به عوامل بیماریزا و استرس های محیطی افزایش می‌یابد (Bromage and Cumaranatunga1988).این تغییرات در جنس نر قزل آلای رنگین کمان بارزتر بوده وزودتر آشکار می‌شود، زیرا جنس نر حداقل یک سال زودتر از جنس ماده (جنس نر در سن 2 سالگی و جنس ماده در سن3 سالگی)بالغ می‌گردد(Simpsonetal., 1979: Solaret al., 1984). از آنجاکهعمده مصرف کنندگان به مصرف ماهی های بالای 250 گرم علاقهدارند، بنابراین درصد قابل توجهی از ماهیان نر، قبل از آن که به اندازة بازاری برسند، به سن بلوغرسیدهو علاوه بر رشد کمی که دارند، به دلیل کیفیت نامطلوب گوشت،بازارپسندی آنها نیز کاهش می‌یابد)(Solaret al., 1987; Bye and Lincoln, 1986. بدین ترتیب تغییر جنسیت گونه های پرورشی به سمتتولیدجنس بهتر و جمعیت های تک جنس یکی از روش های اصلاح نژاد ماهیان به حساب می آید.

نتایج:

دریای خزر با توجه به موقعیت جغرافیایی، وجود ذخایر زیستی گیاهی و جانوری منحصر بفرد از جمله ماهیان خاویاری از اهمیت خاصی برخوردار است و هر گونه تغییر بر اکوسیستم دریای خزر بر موجودات آن تاثیر گذار خواهد بود. بطور کلی شاخه اسفنج ها دارای 5 گونه شاخص و کیسه تنان دارای 6 گونه و شاخه کرمهای پهن 28 گونه ،شاخه ناقوسیان 1 گونه ،کرمهای گرد و نخی 38 گونه و کرمهای حلقوی 11 گونه وشاخه بند پایان با 76 گونه و سخت پوستان با 124 گونه و نرم تنان با 114 گونه در دریای خزر معرفی شده است که یا بومی دریای خزر می باشند یا به صورت تصادفی و ناخواسته مثل نرمتنMytilaste)) و یا به منظور بومی شدن، به دریای خزر واردشده اند.

باتوجه به اهمیت جایگاه اکولوژیک بی­مهره های دریای خزر از لحاظ ساختار ژنتیکی هیچ گونه مطالعه ایی در دریای خزر صورت نگرفته است.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی:

باتوجه به اهمیت جایگاه اکولوژیک بی¬مهره های دریای خزر از لحاظ ساختار ژنتیکی هیچ گونه مطالعه ایی در دریایخزر صورت نگرفته است. نتایج حاصله در قالب گرد اوری بعنوان سندپایه برای مرحله دوم اجرای طرح در کاربرگ ها ارائه خواهد شد

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

کلیه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

تعداد بازدید:301
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co