اطلاعیه هااطلاعیه ها
عنوان:برگزاری سخنرانی: تافونومی و دیرینه شناسی فسیل ماهیان ایران
توضيحات:

ارائه دهنده: جناب آقای مهندس فریدون عوفی ( کارشناس بخش اکولوژی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور )

موضوع سخنرانی:تافونومی و دیرینه شناسی فسیل ماهیان ایران

تاریخ و زمان اجراء: 1393/12/18

ساعت:15-14

محل اجراء:سالن کنفرانس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی
تعداد بازدید:1536
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co