فراخوان
آگهی مناقصه انجام امور حفاظت و نگهبانی سال 97-98
توضیحات: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد انجام امور حفاظت و نگهبانی از تاسیسات و اماکن خود را از طریق مناقصه واگذار نماید
متن: 
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد انجام امور حفاظت و نگهبانی از تاسیسات و اماکن خود را از طریق مناقصه واگذار نماید

سه شنبه 5 تير 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
دریافت فایل ضمیمه
تعداد بازدید:325
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co