فراخوان
آگهی مناقصه امور خدماتی سال 97-98
توضیحات: مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد انجام امور دفتری، خدمات آبدارخانه ،نظافت را از طریق مناقصه واگذار نماید.
متن: 
مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد انجام امور دفتری، خدمات آبدارخانه ،نظافت را از طریق مناقصه واگذار نماید

سه شنبه 5 تير 1397
نويسنده: روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
دریافت فایل ضمیمه
تعداد بازدید:306
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co