فراخوان
آگهی مزایده فروش زمین
توضیحات: پژوهشکده میگوی کشور در نظر دارد بخشی از اراضی ساختمان مرکزی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متن: 

دوشنبه 23 مرداد 1396
تعداد بازدید:859
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co