فراخوان
آگهی مزایده فروش آهن آلات
توضیحات: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظردارد مقدار تقریبی 81 تن میلگرد مازاد خود را ازطریق مزایده عمومی بفروش برساند.
متن: 
آگهی مزایده
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظردارد مقدار تقریبی 81 تن میلگرد مازاد خود را ازطریق مزایده عمومی بفروش برساند لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی به آدرس: تهران- میدان هفت تیر- تقاطع خیابان مشاهیر وغفاری- پلاک 5 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مراجعه یا از طریق سایتwww.ifro.ir مدارک مزایده را تکمیل و به اداره خدمات آقای اردستانی تحویل نمایند در صورت لزوم با شماره تلفن (09125582422) آقای اردستانی تماس حاصل فرمایند.
برای دریافت اسناد بر روی لینک"دریافت فایل ضمیمه" در بالای صفحه کلیک کنید.
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

يکشنبه 15 مرداد 1396
دریافت فایل ضمیمه
تعداد بازدید:839
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co