فراخوان
آگهی مناقصه عمومی انجام اموردفتری، خدمات آبدارخانه، نظافت، حفاظت و نگهبانی از تاسیسات و اماکن - سال 96-97
توضیحات: مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد انجام امور دفتری، خدمات آبدارخانه ،نظافت، حفاظت و نگهبانی از تاسیسات و اماکن خود را از طریق مناقصه واگذار نماید.
متن: 
آگهی مناقصه عمومی
مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد انجام اموردفتری، خدمات آبدارخانه ،نظافت و حفاظت و نگهبانی از تاسیسات و اماکن خود را از طریق مناقصه با شرایط زیر به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه:
1- متقاضیان می‌توانند با مراجعه به مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به نشانی تهران، میدان هفت تیر تقاطع خیابان مشاهیر وغفاری پلاک 5 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و یا به سایت موسسه به نشانی www.ifro.irحداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 96/4/21 پیشنهاد خود در پاکت لاک و مهر شده به آدرس فوق‌الذکر، مدیریت امور اداری وپشتیبانی- اداره خدمات،‌تحویل و رسید دریافت دارند.مؤسسه از دریافت پیشنهادهایی که بعد از تاریخ فوق ارائه شوند معذور خواهد بود.
2- متقاضیان باید مبلغی معادل (150.000.000)ریال برای انجام خدمات فوق‌الذکر به صورت ضمانتنامه یا چک تضمین شده بانکی (به نام مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)‌به عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به همراه پیشنهاد قیمت انجام خدماتدر ازای هر یک ماه در پاکت لاک و مهر شده قرار داده و به همراه تصویر روزنامه رسمی ثبت اولیه و آخرین تغییرات، اساسنامه شرکت، تأئید صلاحیت کار،‌مجوز فعالیت از اداره ذیربط مرتبط با موضوع قرارداد، کلیه سوابق مرتبط با موضوع این مناقصه (شرکت مزبور می‌بایست دارای 5 سال سابقه کاری به همراه تعداد 5 فقره قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه باشد)و سایر مدارک درخواستی را تحویل نمایند. به پیشنهادات فاقد تضمین ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- متقاضی باید مشمول لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی (مصوب 1337) نباشد.
4- پیشنهادهای مشروط، مخدوش یا مبهم مورد پذیرش و رسیدگی قرار نخواهد گرفت.
5- نتیجه مناقصه پس از بررسی سوابق شرکتهای متقاضی و صلاحیت‌ها و تواناییهای آنها در تضمین حسن انجام خدمات موضوع مناقصه حداکثر یک هفته پس از تاریخ بازگشایی پاکات اعلام خواهد گردید.
6- برنده مناقصه موظف است حداکثر یک هفته پس از ابلاغ مؤسسه نسبت به انعقاد قرارداد با مؤسسه اقدام نماید.
7- در صورت انصراف نفر اول ضمانت‌نامه یا چک تضمین شده بانکی وی به نفع مؤسسه ضبط و نفر دوم به عنوان برنده اعلام خواهد شد و این قاعده در مورد نفرات دوم و سوم نیز اعمال خواهد گردید.
8- ضمانتنامه یا چک تضمین شده سایر شرکت‌کنندگان ظرف یک هفته از زمان اعلام نتیجه مناقصه به آنان باز گردانده خواهد شد.
9- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد هیچگونه حقی برای شرکت‌کننده ایجاد ننموده و حقی نیز از مؤسسه سلب نمی‌نماید و مؤسسه در رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می‌باشد.
10- پیمانکار متعهد می‌گردد 10% مبلغ کل قرارداد را در هنگام عقد قرارداد به صورت ضمانت‌نامه بانکی جهت ضمانت حسن انجام تعهدات نزد کارفرما قرار دهد.
11-کلیه محاسبات حقوق ومزایای نیروهای پیشنهادی بایستی برابرآخرین آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل انجام شود.
12- حضور شرکت‌کنندگان در مناقصه و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها در جلسه بازگشایی پاکت‌ها و قرائت پیشنهادات دریافتی در روز ساعت در مؤسسه بلامانع می‌باشد.
13- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد و باید هنگام عقد قرارداد پرداخت نماید.
14- در صورت وجود هرگونه سؤال یا ابهام با شماره 44787580 اداره خدمات و تدارکات آقای رضا اردستانی 09125582422 تماس حاصل فرمائید.
برای دریافت اسناد بر روی لینک"دریافت فایل ضمیمه" در بالای صفحه کلیک کنید.
مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

شنبه 17 تير 1396
دریافت فایل ضمیمه
تعداد بازدید:590
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می باشد

Designed by taJan System Co